Bibliotekets överbibliotekarier genom tiderna

I bibliotekets första tid (1620-38) roterade posten som chef för biblioteket bland universitetets professorer. Man turades om att vara chef för en kortare period i taget. Denna syssla var impopulär bland professorerna eftersom den innebar ganska mycket merarbete utan motsvarande lönepåslag. 1638 fick biblioteket sin förste heltidsanställde chef.