Acta Universitatis Upsaliensis/Uppsala University Publications

Uppsala University Publications är Uppsala universitets samordning av utgivningen av vetenskapliga monografier, avhandlingar och andra verk som publiceras i någon av de ca 75 serier som tillsammans utgör Acta Universitatis Upsaliensis. Verksamheten bidrar till att sprida vetenskapliga forskningsresultat från Uppsala universitet genom framställning av verk i tryckt och digital form.

Många av våra publikationer finns fritt tillgängliga för nedladdning i DiVA, Uppsala universitets vetenskapliga arkiv. Här hittar du mer information om bibliotekets stöd i publiceringsfrågor.

Nedan kan du läsa mer om vår verksamhet, om hur du enkelt kan köpa våra publikationer på webben och om hur du som forskare knuten till Uppsala universitet kan söka tryckningsbidrag. Du kan också läsa mer om det nationella projektet Kriterium, som syftar till att stärka den vetenskapliga monografin som publiceringsform och se Kriteriums presentation om den vetenskapliga bokens framtid från Bokmässan i Göteborg 2019 genom att klicka här.

Aktuella titlar

Här följer ett urval av aktuella titlar ur Acta-seriernas utgivning. Du kan köpa, låna eller ladda ner fulltext av de flesta titlar genom att klicka på någon av länkarna nedan. Böckerna finns också vanligtvis att köpa i butiken på Carolina Rediviva i Uppsala. Butiken är stängd under pågående pandemi, men möjligheter finns att köpa titlar från AUU i servicedisken på Carolina Rediviva.

Du kan hitta en mer komplett lista över det senaste årets utgivning i DiVA, eller genom att klicka här.

Du kan också hitta ett urval av tidigare Acta-titlar och avhandlingar publicerade i Actas serier här på vår sida.

Ailbhe Ó Corráin, Fionntán de Brún & Maxim Fomin (eds.)
Scotha cennderca cen on: A Festschrift for Séamus Mac Mathúna
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2020, 413 s.
Studia Celtica Upsaliensia 10

This volume comprises a celebratory collection of articles presented to Séamus Mac Mathúna on the occasion of his 75th birthday and launched at the 17th International Symposium of Societas Celtologica Nordica held in Uppsala on 7–10 May 2020. The volume brings together papers contributed by Séamus' friends and colleagues in the broad areas of Literature, Language, Folklore and the History of Celtic Studies and includes an introductory appreciation of his contribution to the discipline. Literary papers deal with the hero and antihero in Indo-European literatures, Irish heroic literature, Irish voyage literature, Irish bardic poetry, seventeenth- and eighteenth-century Irish poetry and twentieth-century Irish literature. The Language section includes articles on Ogham inscriptions, Irish and Scottish dialectology, Irish place names and lexical compounds in Welsh. Papers in Folklore and the History of Celtic Studies deal with folktales, the question of native legend and borrowing, the translation of Irish material into Armenian, the collection of folklore in Co. Tyrone, Irish manuscripts in North America, lexicography in nineteenth-century Belfast, and connections between Gaelic and Arabic in the development of Celtic Studies as a discipline. The volume concludes with a comprehensive list of the publications of Séamus Mac Mathúna.

Köp                              Låna                            Ladda ned


Ing-Marie Munktell
Kulturarv, museer och fredsarbete: Nätverk för en fredlig framtid
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2020, 61 s.
Skrifter rörande Uppsala universitet. C, Organisation och historia 115

Respekten för alla människors lika värde och rätten till världens gemensamma kulturarv är utgångspunkten för boken. Stiftelsen Kulturarv utan Gränser/Cultural Heritage without Borders (KuG/CHwB) bildades 1995 som en reaktion på Balkankriget och den enorma förstörelsen av kulturarv i de krigförande länderna. KuG är ett av de mest uthålliga exemplen på fredsarbete genom kulturarv och den första organisationen som inte bara har arbetat med fysisk restaurering utan också tidigt insåg betydelsen av immateriella värden som minnen och identitet. [läs mer...]

Köp                              Låna                            Ladda ned


Annika Windahl Pontén
Kiär hustru, wackra barn, bodde i ett palais: Identitet och materialitet i hushållet von Linné
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2020, 254 s.
Uppsala Studies in History of Ideas 52

Denna avhandling studerar identitet och materialitet i hushållet von Linné. I studien analyseras bl a föremål, bilder, mantalslängder, bouppteckningar och texter för att situera hushållet von Linné i en rumslig och materiell kontext. Genom performativa praktiker i hushållet, självpresentation och användning av exempla i föreläsningar formerar medlemmarna i hushållet von Linné en särskild typ av persona. Med hjälp av delvis tidigare opublicerat material kastas här nytt ljus över en av Sveriges mest kände vetenskapsmän. Syftet är att studera hur Carl von Linné gör karriär och förutsättningarna för att bedriva vetenskap i 1700-talets akademiska Uppsala. Hushållet med hustru, barn och tjänstefolk var centralt för att den vetenskapliga vardagen skulle fungera. Tidigare forskning har i hög grad förbisett den materiella och rumsliga kontexten, men Carl von Linné fäster själv vikt vid dem när han framhåller att han har en kär hustru, vackra barn och att han bor i ett ”palais”.

Köp                              Låna                            Ladda ned


Mats Thulin
The Genus Boswellia (Burseraceae): The Frankincense Trees
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2020, 149 s.
Symbolae botanicae Upsalienses 39

Since the times of the Pharaohs, the precious gum-resins produced by the frankincense trees of the genus Boswellia have been essential to the economy of southern Arabia and the Horn of Africa region. Accordingly, frankincense has engaged countless authors, dealing with its history, chemistry and medicinal properties. Yet, a modern taxonomic monograph of the genus has been wanting.

In this volume, Mats Thulin, editor and main author of Flora of Somalia and an expert on the family Burseraceae, presents a detailed botanical account of the 24 species he recognizes in Boswellia – many of which are very rare and threatened – but neither history nor the modern frankincense trade are forgotten. All is based on an extensive personal experience as well as information from regional experts.

The book is richly illustrated with colour plates, maps and line drawings.

Köp                              Låna                            Ladda ned


Forogh Hashabeiky (red.)
Tavlan: En antologi med persiska noveller skrivna efter revolutionen i Iran 1979
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2020, 206 s.
Studia Iranica Upsaliensia 37

Revolutionen i Iran 1979 har utan tvekan varit den mest omvälvande händelsen i Irans moderna historia. Det vore ingen överdrift att sammanfatta det postrevolutionära Iran som en tid präglad av kaos, kris, trauma och djupa själsliga sår. Aldrig någonsin i Irans moderna historia har behovet av att berätta och återberätta varit så stort. Det kanske mest utmärkande för den persiska litteraturen efter revolutionen är dess gränsöverskridande karaktär, både geografiskt och innehållsmässigt. Den skrivs och publiceras parallellt både i och utanför Iran, och under helt olika sociala och politiska omständigheter. Antologin Tavlan är ett försök att fånga en skönlitterär bild av Iran efter revolutionen och samtidigt presentera några av de litterära strömningarna inom samtida persisk litteratur. Den innehåller tretton noggrant utvalda noveller skrivna efter revolutionen i Iran 1979. Av dessa noveller är nio skrivna och publicerade i Iran av iranska författare, en är skriven och publicerad i Iran av en afghansk exilförfattare, tre är skrivna och publicerade utanför Iran. Ambitionen har varit att inkludera ett så brett och så representativt spektrum av berättarstilar, motiv och teman som möjligt.

Köp                              Låna                            Ladda ned


Andreas Wejderstam
Personlig och kyrklig förnyelse: Svenska kyrkan och Vadstenamötena 1943–1985
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2020, 436 s.
Studia historico-ecclesiastica Upsaliensia 51

Tiden mellan andra världskriget och kalla krigets slut innebar betydande förändringar i det svenska samhället. Det gäller inte minst Svenska kyrkan och dess ställning. Under perioden pågick en mängd kyrkliga debatter och konflikter som har haft stor betydelse för att forma Svenska kyrkan till vad den är i dag. Under huvuddelen av denna tid, 1943 till 1985, ordnades det på frivillig basis årligen stora möten till kyrklig och personlig förnyelse, först i Vadstena, senare i Medevi och på några andra platser. I denna studie kartläggs och analyseras dessa möten: vilka som ordnade dem, vilka som talade, vad de innehöll och vilka som var där.

Många tongivande och delvis kontroversiella kyrkliga personer var på olika sätt delaktiga i ”Vadstenamötena”, exempelvis Margit Sahlin, Arvid Runestam och Bo Giertz. Inledningsvis hade mötena den uttryckliga ambitionen att samla människor från olika grupperingar i Svenska kyrkan, men med tiden kom mötena alltmer att handla om den enskilda kristna människan. Undersökningen av mötenas historia blir en berättelse om Svenska kyrkans nära förflutna, i synnerhet om frivilligarbete inom kyrkans ram, men utanför dess officiella strukturer.

Köp                              Låna                            Ladda ned


Carina Jahani
A Grammar of Modern Standard Balochi
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2019, 292 s.
Studia Iranica Upsaliensia 36

Balochi is an Iranian language spoken in Pakistan, Iran, Afghanistan, the Gulf States (particularly Oman and the United Arab Emirates), Turkmenistan, India, and East Africa. Informal estimates suggest that no less than 10 million people speak the language. It can be divided into three main dialect blocks, Western, Southern and Eastern Balochi.

Ever since the mid-20th century, there have been attempts to create a unified orthography for Balochi. The development of written Balochi has mainly taken place in Pakistan, where there have been advocates of both the Arabic and Latin scripts. Most literature, of course, has been written in Arabic script, but even here diverging systems have been used. [läs mer]

Köp                              Låna                            Ladda ned


Bo S. Lindberg
Obstetriska instrument: En historia om gamla förlossningsinstrument i Medicinhistoriska museet i Uppsala
Uppsala: Medicinhistoriska museet, 2019, 169 s.

Obstetriska instrument. En historia om gamla förlossningsinstrument i Medicinhistoriska museet i Uppsala är den första studien av Sveriges mest omfattande samling av tänger och andra instrument som använts i samband med förlossningar. Samlingen byggdes upp av Magnus Retzius, professor i obstetrik vid Karolinska institutet, och såldes 1862 till kirurgiska kliniken i Uppsala. Senare har andra personer kompletterat samlingen med nyare instrument.

Bo S. Lindberg beskriver de olika instrumenten och berättar historien om deras tillkomst och upphovsmän när dessa kunnat identifieras. Tillsammans med nytagna fotografier av alla instrument visas många illustrationer av dem ur upphovsmännens originalpublikationer. Instrumenten blir en påminnelse om de svåra lidanden födande kvinnor måste ha utsatts för när bäckenet var för trångt eller barnet för stort. Genom samlingen ges en intressant bild av obstetrikens utveckling från 1600-talet fram till mitten av 1900-talet.

Köp                              Låna                            Ladda ned


Maria Schildt, Mattias Lundberg and Jonas Lundblad (eds.)
Celebrating Lutheran Music. Scholarly Perspectives at the Quincentenary
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2019, 415 s.
Studia Musicologica Upsaliensia Nova series 29

The year 2017 provided an impetus to study anew the mutual influence between Lutheranism and music throughout the 500 years since the Reformation. To provide a scholarly arena for such discussions, the Department of Musicology at Uppsala University organised the Lutheran Music Culture conference, 14–16 September 2017. From a rich body of proposals, 47 contributions were included in the programme. Together with keynote lectures, evening concerts and a concluding panel discussion, presentations by contributing scholars from five continents helped to stimulate intensive days of vibrant discussion.

This volume of proceedings is the first of two anthologies documenting the variety of conference papers. A second anthology will provide deeper theoretical discussions, as well as perspectives on Luther’s own musical thought and practice. The constellation of articles presented in this first anthology celebrates a rich diversity of material and approaches. The nature of the theme demands interdisciplinary breadth, and the contributors work from a wide range of disciplines within theology and the humanities.

Köp                              Låna                            Ladda ned


Josefine Krigh
Språkstudier som utbildningsstrategi hos grundskoleelever och deras familjer
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2019, s. 311
Studier i utbildnings- och kultursociologi 13

I Sverige, ett numer näst intill tvåspråkigt land där de allra flesta vid sidan av sitt modersmål även behärskar engelska någorlunda, har förtrogenhet med ytterligare språk blivit socialt särskiljande. Grundskolan erbjuder möjligheter att läsa flera språk. Alternativen är i huvudsak spanska, franska och tyska.

Språkstudier som utbildningsstrategi är en undersökning av hur olika sociala grupper på skilda sätt använder – eller avstår från att använda – denna möjlighet, samt elevers och familjers förhållningssätt till språkstudier och språkkunskaper. Delstudierna var förlagda till två regioner, dels Uppsala som utmärks av en stark koncentration av kulturellt kapital och utbildningskapital och dels fyra kommuner inom det så kallade ”rostbältet” i Södra Dalarna, där det är mer ont om sådana tillgångar. [läs mer]

Köp                              Låna                            Ladda ned


Viktor Englund
Fångsamhället som inte skulle finnas. Överlevnad och anpassning i fängelse under åren 1890–1920
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2019, s. 227
Studia Historica Upsaliensia 267

I avhandlingen Fångsamhället som inte skulle finnas närmar sig författaren fängelsets historia utifrån ett perspektiv där fången sätts i centrum. Perioden som undersöks är 1890–1920. Från och med 1893 skulle alla fångar i Sverige spendera de tre första åren isolerade från varandra. En tid som framstår som särskilt destruktiv i fångarnas skild­ringar då den ofta beskrivs utifrån psykiska lidanden. De som hade längre straff än så kom efteråt ut på den så kallade gemensamheten. I boken får vi följa hur både ensamfångar och gemensamfångar kunde påverka och förändra sin tillvaro genom att till exempel simulera sjukdom, knacka i väggarna för att kommunicera eller bedriva smuggling. Alltifrån förhörsprotokoll, smugglade meddelanden till fångbiografier och årsberättelser har använts för att skildra och analysera fångars strategier för att hantera fängelsevardagen.

Genom att studera hur den som var föremål för straffet handlat och skildrat sina erfarenheter får vi i denna avhandling en mer nyanserad bild av fängelsets historia. Bokens viktigaste resultat är att ensamfångarna skapade ett fångsamhälle i ett fängelsesystem som skulle isolera dem helt och hållet från varandra. Existensen av ett fångsamhälle förändrar vår hittillsvarande förståelse av ett fängelsesystem som var byggt på isoleringstanken och som användes på många håll i världen.

Köp                              Låna                            Ladda ned


Sten Hagberg, Ludovic O. Kibora, Sidi Barry, Yacouba Cissao, Siaka Gnessi, Amado Kaboré, Bintou Koné et Mariatou Zongo
Sécurité par le bas. Perceptions et perspectives citoyennes des défis de sécurité au Burkina Faso
Uppsala: Uppsala universitet, 2019, 109 s.
Uppsala Papers in Africa Studies 5

Cette étude porte sur la sécurité par le bas au Burkina Faso, notamment les manières dont les citoyens perçoivent et vivent les défis de sécurité. A travers une entrée par la commune, elle s’intéresse à l’interface entre les enjeux locaux et les insécurités multiples : attaques armées, terrorisme, crime organisé, délinquances, exactions et bavures des forces de sécurité, pauvreté, insécurité alimentaire, etc. L’étude met les nouvelles initiatives de sécurité (Forum national de sécurité, la Force conjointe du G5 Sahel, groupes d’autodéfense, etc.) en perspective, car elle vise à comprendre les réalités et les « vues et vécues » des acteurs socio-­politiques locaux et des citoyens ordinaires. [läs mer]

Köp                              Låna                            Ladda ned


Viktor Persarvet
Tariffs, Trade, and Economic Growth in Sweden 1858–1913
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2019, s. 207
Uppsala Studies in Economic History 119

This thesis investigates the effects of Swedish tariff policy on trade and economic growth during Sweden’s industrial breakthrough in the second half of the nineteenth century. As the Swedish economy developed, its tariff policy also changed from relatively liberal to more protectionist. The move towards protectionism also coincided with accelerating growth rates. This correlation was not a uniquely Swedish phenomenon as a number of researchers investigating European countries in the late nineteenth century have found. This has sparked debate about what effects the tariff policies had on the development of the European economies. [läs mer]

Köp                              Låna                            Ladda ned


Kjell Westö
Från Tipp-Ex till iCloud. Mina trettiofem år mellan elitismens Skylla och kommersialismens Karybdis
Uppsala: Uppsala universitetsbibliotek, 2019, 30 s.
Scripta Minora Bibliothecae Regiae Universitatis Upsaliensis 22

Skriften innehåller författaren Kjell Westös presentation vid The Adam Helms Lecture 2019.

Förläggaren Adam Helms (1904–1980) byggde bland annat upp förlaget Forum och grundade Trevi. Efter hans bortgång köptes hans omfattande samling litteratur kring bokförlag, bokhandel och bokmarknad av Svenska Förläggareföreningen, som först deponerade den på Stockholms universitetsbibliotek och 2019 donerade den till Uppsala universitetsbibliotek, där den nu finns tillgänglig som en sammanhållen resurs. Gåvan gjordes vid föreningens 175-årsjubileum för att stödja den livaktiga bokmarknadshistoriska forskningen vid Uppsala universitet. Den årliga Adam Helms-föreläsningen hölls Stockholm 1994–2016 av författare, förläggare och forskare. I och med att Helmssamlingen överfördes till Uppsala flyttades även föreläsningen dit. Den första Adam Helms-föreläsningen i Uppsala hölls i september 2019. Föreläsningen arrangeras av Uppsala universitetsbibliotek i samarbete med Svenska Förläggareföreningen.

Köp                              Låna                            Ladda ned


Carina Burman, Birgitta Meurling och Britt-Inger Johansson (red.)
Tillsammans. Damsällskapet Concordia i Uppsala 100 år
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2019, 285 s.
Skrifter rörande Uppsala universitet 114

År 1919 beslöt två borgarkvinnor att grunda ett kulturellt damsällskap. Det fick namnet Concordia – endräkt. Hundra år senare tecknas dess historia. Arton skribenter följer skilda trådar ur Concordias förflutna och berättar om kvinnans väg från hemmafru till yrkeskvinna, om mötesplatser och måltider, om konsternas plats i sällskapet, om egna upplevelser. Dessutom uppmärksammas ett antal särskilt bemärkta medlemmar inom politik, akademi och konstnärsvärld. Av dessa levnadsöden vävs en gobeläng över nittonhundratalets kvinnohistoria – vida mer färg-skimrande än många jubileumsskrifters gråa sjalar.

Köp                              Låna                            Ladda ned


Magnus Hjalmarsson
Carolina Rediviva. Själens läkehus
Uppsala: Uppsala universitetsbibliotek, 2019, 128 s.
Scripta Minora Bibliothecae Regiae Universitatis Upsaliensis 22

Fotografen Magnus Hjalmarsson har under några år i samband med den senaste renoveringen av Carolina Rediviva dokumenterat byggnadens förvandling och verksamhet. Läsaren får följa med bakom kulisserna, in i bokmagasin och andra stängda utrymmen, men också se välbekanta rum med nya ögon. Fotoboken Carolina Rediviva – Själens läkehus släpps i samband med återinvigningen av Carolina Rediviva den 28 augusti 2019. Boken säljs till ett förmånligt pris i Carolinashopen.

Köp                              Låna                            Ladda ned