Om biblioteket

Uppsala universitetsbibliotek är ett forskningsbibliotek som är öppet för alla.

Vi tillhandahåller informationsresurser för forskning, undervisning och lärande vid universitetet. Det fysiska och det digitala biblioteket existerar parallellt. Vi utvecklar och tillgängliggör våra samlingar på nya sätt, bland annat genom digital publicering och digitalisering. Vi vill vara ett internationellt föredöme i att erbjuda studie- och forskarmiljöer, såväl fysiska som digitala.

Vår organisation

Universitetsbiblioteket är ett bibliotek indelat i sju avdelningar med olika arbetsområden och har cirka 200 anställda med bred kompetens inom flera yrkeskategorier.

Ledningsgruppens medlemmar

Lars Burman, överbibliotekarie

Organisationskarta
Arbetsordning
Verksamhetsplan
Verksamhetsberättelser
Avdelningar, enheter och personal

Biblioteksnämnden

Biblioteksnämnden beslutar om mål och övergripande riktlinjer för bibliotekets verksamhet och om budgeten (inom de ramar som fastställs av konsistoriet och områdesnämnderna). Nämnden ska verka för bibliotekets samlade utveckling som stöd för forskning och utbildning.

Biblioteksnämnd

Coco Norén ordförande, prorektor
Lars Burman, överbibliotekarie
Daniel Gillberg, planeringsdirektör
Jaan Grünberg, universitetslektor
Kira Stine Hansen, universitetsbibliotekarie Köpenhamns universitetsbibliotek
Johanna Hansson, bitr. överbibliotekarie
Matts Olovsson, professor
Charlotte Platzer Björkman, professor
Kerstin Rydbeck, professor

Studentrepresentanter
Camilla Lyckblad, doktorand
Gustav Stark

Personalföreträdare
Emma Kristina Carlsson, företräder SACO
Fia Wolters, företräder ST/OFR

Sekreterare
Sari Thunberg

Mål och strategier

En viktig utgångspunkt för vårt arbete är de mål vi har satt upp för vår verksamhet.

Dessa mål är i sin tur baserade på de universitetsgemensamma målen och strategierna som klargör att Uppsala universitet ska ha framstående forskning, förstklassig utbildning, vara ett universitet i samhället och under ständig utveckling.

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek

Så byggs våra samlingar

Bibliotekets tryckta samlingar består till stor del av pliktleveranser av det svenska trycket samt donationer. För det material som köps in finns en övergripande förvärvsstrategi och för att hantera och bevara befintliga samlingar finns en bevarandestrategi. Riktlinjerna för digitalisering styr arbetet med urval, produktion och publicering av digitaliserat material.

Senast uppdaterad: 2023-09-22