Kurser och handledning

Biblioteket erbjuder kostnadsfria kurser och individuell handledning online för studenter, forskare, anställda vid Uppsala universitet samt anställda vid Region Uppsala.

Boka handledning

Kurser för studenter och doktorander/anställda

Bibliotekets kursutbud

Här är några exempel på vad vår undervisning och handledningstillfällen kan innehålla.

  • Informationssökning
  • Att skriva källhänvisningar och referenser enligt olika referensstilar
  • Använda referenshanteringsprogram (EndNote, Zotero, Mendeley)
  • Granska och värdera källor
  • Publiceringsfrågor
  • Hitta i Kulturarvet/specialsamlingar
  • Använda universitetets avhandlingsmallar
  • Databearbetning och dataanalys, t.ex. NVivo, GIS och textmining

Anmäl dig till en kurs

Kurser för studenter

Guide till studiestrategier (självstudiekurs för studenter)

Kurser för doktorander/anställda

Boka undervisning

Du som är anställd vid Uppsala universitet kan boka undervisning för studenter, forskare eller doktorander. Vi anpassar alltid vår undervisning efter den aktuella målgruppen. Vår undervisning för studenter fungerar bäst när de behöver använda informationssökning, referenshantering eller källkritik för att lösa en kursuppgift. Om vi ska kunna tillgodose önskemål om datum och tid är det viktigt att du bokar i god tid. Du som lärare är välkommen att delta i undervisningen.

Boka undervisning

Individuell handledning

Du som är student och skriver uppsats, forskare/lärare eller anställd vid Uppsala universitet kan boka individuell handledning för att få hjälp med att söka information till din uppsats, avhandling eller annan uppgift. Du kan också boka handledning i referenshanteringsprogram såsom EndNote, Zotero och Mendeley, eller NVivo (program för kvalitativ dataanalys).

Boka handledning

Systematisk översikt och scoping review

Behöver du hjälp med din systematiska översikt? Vi hjälper dig med metod, litteratursökningar och sökdokumentation.

Boka sökuppdrag

Ta hjälp av bibliotekets filmer och guider

I våra filmer och sök- och skrivguider får du hjälp med bland annat:

•    Hitta länkar till databaser och annat material inom just ditt ämnesområde
•    Tips på hur du väljer sökord inom ditt område
•    Strategier för att få bättre och mer relevanta träffar
•    Hur du skriver korrekta referenser

Alla filmer

Sök- och skrivguider

Senast uppdaterad: 2023-05-09