Bibliotek från Würzburg

böcker ur Julius Echters bibliotek

Svenska arméer plundrade systematiskt rika bibliotek på kontinenten under 1600-talets många krig. Det kan verka stötande för oss, men var praxis då, och i enlighet med den tidens folkrätt.

En av de samlingar som erövrades under trettioåriga kriget är biblioteket från slottet Marienberg i Würzburg.

På sitt slott i Marienberg samlade Julius Echter von Mespelbrunn, furstbiskop i Würzburg 1573-1617, ett stort bibliotek. Boksamlingen förvarades här efter hans död, och föll i svenskarnas händer då Gustav II Adolf erövrade slottet Marienberg den 8 oktober 1631.

Knappt en månad senare undertecknar Gustav II Adolf ett donationsbrev där han skänker hela boksamlingen till Uppsala universitetsbibliotek. Då den katalog som upprättades inför överlämnandet inte finns bevarad, vet vi inte vad som ingick i biblioteket vid tiden. Vi vet emellertid att böcker ur Julius Echters bibliotek spridits till kapucinklostret i Würzburg redan före 1631. Andra böcker ur samlingen har senare spridits både inom och utom Sverige, men den allra största delen finns idag i Uppsala, dit böckerna kom först 1636.

De vackra bokbanden ur biblioteket är ofta utsmyckade med Julius Echters pärmexlibris i klara färger, och med titeln på de förgyllda snitten.

Från Würzburg har även kommit ett mindre antal böcker från andra samlingar, såsom Würzburg universitetsbibliotek och ett par volymer från Jesuitkollegiet Würzburg.

Pius Wittmann har upprättat en katalog över böckerna från Würzburg, tryckt 1891.
Katalogen i digital form:

Litteratur om Julius Echter och hans bibliotek

  • Fürstbischof Julius Echter - verehrt, verflucht, verkannt. Aspekte seines Lebens und Wirkens anlässlich des 400. Todestages, (red. Wolfgang Weiss), Würzburg: Diözesangeschichtsverein Würzburg, 2017.
  • Handwerker, Otto, Die Hofbibliothek des Würxburger Fürstbischofs Julius Echter von Mespelbrunn. I: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, 12(1925), s. 1-42.
  • Julius Echter, Patron der Künste. Konturen eines Fürsten und Bischofs der Renaissance, (red. Damian Dombrowski, Markus Josef Maier & Fabian Müller), Berlin: Deutscher Kunstverlag, 2017.

Om litterära krigsbyten

Göransson, Ulf, "Kulturarvskrigsbyten och den rättsliga utvecklingen från Grotius", i Bevara för framtiden (red. Peter Sjökvist), Uppsala 2016, s. 73-82.

Munkhammar, Lars, ”Dessa eviga krav på återställande”, i Bevara för framtiden (red. Peter Sjökvist), Uppsala 2016, s. 83-94.

Sjökvist, Peter, "Freden i Oliwa och restitutionen av bokliga krigsbyten", i Biblis 68 (Vintern 2014/15), s. 20–23.

Walde, Otto, Storhetstidens litterära krigsbyten. En kulturhistorisk-bibliografisk studie, vol. 1–2, Uppsala 1916–1920.