Vem var Erik Waller?

Erik Waller (1875-1955) blev internationellt känd som den kanske främste boksamlaren i modern tid. Redan i unga år började han samla dokument och böcker med anknytning i första hand till medicin- och vetenskapshistoria.

Erik Waller föddes den 29 november 1875 i Önum i Västergötland. Efter att ha tagit studenten 1894 i Skara började han studera medicin vid Uppsala universitet, där han också fick sin medicinexamen år 1900. Därefter fortsatte han sina medicinstudier vid Karolinska Institutet fram till 1905. Efter avslutade studier arbetade han som kirurg i olika delar av landet tills han 1909 återvände till sin hemprovins och arbetade i Lidköping till sin pensionering. Han flyttade därefter till Stockholm och var mellan 1940 och 1946 bibliotekarie vid Svenska Läkaresällskapet. 1951 återvände han än en gång till Lidköping där han avled den 28 januari 1955.

Denna korta levnadsbeskrivning säger dock ingenting om det intresse som i stort sett fyllde hela hans vakna tid: samlarvurmen och intresset för handskrifter och böcker. Det berättas att hans gäster, när det var mottagning eller middag i hans hem, efter ett tag brukade lägga märke till att värden inte längre syntes till: gästerna fick roa sig själva. Waller, för sin del, hade dragit sig undan i sitt bibliotek.

Bok för bok lyckades han hopbringa en ovärderlig samling med drygt 20 000 titlar. Den vann världsrykte tack vare den katalog som bibliotekarien Hans Sallander kort efter Wallers bortgång 1955 publicerade, under titeln Bibliotheca Walleriana. 

Mindre känd men av minst lika stort vetenskapligt värde är Wallers stora samling av handskrifter, brev och liknande dokument skrivna av läkare, vetenskapsmän och andra kulturpersonligheter från alla tider: autografsamlingen. I Wallers egen korrespondens kan man ibland finna ledtrådar till hur han lyckades få tag i dessa värdefulla handskrifter, vilkas antal uppgår till ca 38 000. Hans kontaktnät, i både Europa och Amerika, var häpnadsväckande omfattande.

Redan 1950 donerade Waller sin boksamling till Uppsala universitetsbibliotek och 1955 köptes autografsamlingen in. Waller samlade även medaljer. Hans samling, som består av ca 700 medaljer, finns idag i Uppsala universitets myntkabinett.