Wallersamlingarna

I Wallersamlingarna ingår omfångsrika samlingar av böcker, särtryck och handskrifter med tyngdpunkt på medicin- och vetenskapshistoria. Samlingarna är uppbyggda av läkaren Erik Waller (1875-1955), internationellt känd som den kanske främste boksamlaren i modern tid.

Lisez à propos de Erik Waller et sa collection d’autographes en français

Läs om läkaren Erik Waller

Bibliotheca Walleriana

Samlingen omfattar drygt 20 000 titlar, och betraktas som en av världens största och värdefullaste samlingar av medicinhistorisk litteratur. Erik Waller började systematiskt samla äldre medicinsk och naturvetenskaplig litteratur 1910. Hans ambition var att förvärva alla verk som spelat en betydande roll inom medicinen eller angränsande ämnesområden. I samlingen ingår bland annat 150 inkunabler, det vill säga skrifter tryckta på 1400-talet. Åtskilliga av dem är mycket sällsynta. Förutom medicin täcker Wallers bibliotek områden som fysik, kemi, botanik, zoologi och astronomi. År 1950 överlämnades boksamlingen till Uppsala universitetsbibliotek.

Katalog

Bibliotheca Walleriana : the books illustrating the history of medicine and science collected by dr Erik Waller and bequeathed to the Library of the Royal University of Uppsala: a catalogue / compiled by Hans Sallander. - 2 vols. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1955. - (Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis; 8-9).

En mindre del av Wallers boksamling är katalogiserad i den nationella bibliotekskatalogen Libris:

Litteratur

Sallander, Hans, "The Bibliotheca Walleriana in the Uppsala University Library". I: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, årg. 38, 1951, s. 49-74.

Wallers autografsamling

Wallers handskriftssamling är en av historiens största samling autografer, det vill säga originalhandskrifter av främst läkare och naturvetare, men också humanister, filosofer, politiker, uppfinnare och upptäcktsresande från världens alla hörn. Antalet enskilda dokument uppgår till 38 000. Tidsmässigt sträcker sig samlingen från medeltiden fram till 1950-talet. Samlingen förvärvades av Uppsala universitetsbibliotek 1955. Huvudsakligen rör det sig om brev, men här finns också rapporter, föreläsningsmanuskript, läkarrecept, konsultationer och mycket annat. Se en översikt över delsamlingarna i Wallers autografsamling.

Med hjälp från Riksbankens jubileumsfond och sedermera stöd av Uppsala universitet, kunde biblioteket med startår 2000 göra en fullständig genomgång av Wallers handskriftssamling. Idag är samtliga manuskript både katalogiserade och digitaliserade, och databasen fritt tillgänglig. Därmed har Erik Wallers autografsamling gjorts tillgänglig för forskning över hela världen.

Wallers autografsamling (i Alvin)

Litteratur

Östlund, Krister, "Erik Wallers autografsamling. En återerövrad skatt i Uppsala universitetsbibliotek", I: Biblis, 48(2009/2010), s. 18-23.

Wallers särtryckssamling

Wallers särtrycksamling kompletterar boksamlingen och sträcker sig från 1700-talet till 1900-talets mitt. 

Senast uppdaterad: 2022-11-29