Uppsala-Eddan

Handskrift på pergament. 56 bl. 20 x 14,5 cm. Island, 1300-talets början. Magnus Gabriel De la Gardies donation 1669. [DG 11]
 

Bläddra i  Eddan

Snorre Sturlassons Edda har också kallats den yngre eller prosaiska Eddan. Snorre Sturlasson skrev detta verk på Island i början av 1200-talet. Det är tänkt som en handledning i skaldekonsten och tar i olika avdelningar upp den fornnordiska mytologin (Gylfaginning – Hur Gylfe blev lurad), det litterära konstspråket (Skáldskaparmál – Skaldskapens språk) och slutligen de olika versmåtten (Háttatal – Verslistan). I de bägge första avdelningarna citerar Snorre många diktstrofer ur den äldre eller poetiska Eddan och även från namngivna skalder. Stommen i den sista avdelningen är en av Snorre själv skriven hyllningsdikt till kungen Håkon Håkonsson och jarlen Skule Bårdsson i Norge; här ges exempel på 100 olika strofformer.

Ur Uppsala-Eddan, s. 47


 

Av Snorres Edda känner vi tre någorlunda fullständiga medeltida handskrifter. Av dessa antas Uppsala-Eddan vara den äldsta och anses ha tillkommit på västra Island i början av 1300-talet. Texten i vår handskrift uppvisar ganska stora skillnader mot de andra handskrifterna, bland annat saknas en hel del av de strofer som anförs som exempel. Handskriften skänktes år 1639 av den isländske biskopen Brynjólfur Sveinsson till den danske samlaren Stephanus Johannis Stephanius, vars änka sålde denna och flera andra handskrifter till Magnus Gabriel De la Gardie; den kom så att ingå i hans donation till biblioteket 1669.

Kung Gylfe i Svitjod kommer förklädd till Asgård och möter tre hövdingar, s. 50


 

Texten är prydligt och distinkt skriven. De flesta av de enkelt tecknade människofigurer, som finns här och var, anses vara tillkomna efter handskriftens text. Den mest kända teckningen upptar hela sidan 50 och tros vara från 1300-talet. Den illustrerar ramberättelsen i Gylfaginning: kung Gylfe i Svitjod kommer förklädd till Asgård och möter där en genom asarnas trollkonster frammanad ”treenighet” av hövdingar, Hár, Jafnhár och Þriði – Hög, Jämnhög och Tredje. På bilden ses de tre sitta i tre högsäten ovanför varandra. Som svar på sina frågor om världen och gudarna får Gylfe av dem höra berättas stora delar av den fornnordiska mytologin.

Ryttare, s.72


 


 

Litteratur

  • Snorre Sturlasons Edda :Uppsala-handskriften DG 11, 1962–77
  • Snorres Edda, översättning från isländskan och inledning av Karl G. Johansson och Mats Malm,  1997
  • Snorri Sturluson, Edda:Háttatal, edited by Anthony Faulkes, 1991
  • Snorri Sturluson, Edda : Skáldskaparmál, edited by Anthony Faulkes, 1998