Tibetica Upsaliensa

Tibetica Upsaliensa är Uppsala universitetsbiblioteks samling av tibetanska skrifter.

Där finns bland annat handskrifter och blocktryck. Dessa har Helmut Eimer förtecknat och beskrivit i en tryckt katalog. 

Av de tibetanska samlingarna i övrigt skall i första hand nämnas ett flertal utgåvor av Kanjur och Tanjur. De går att söka i vår lokala katalog Disa och i den nationella bibliotekskatalogen Libris.

Litteratur

Eimer, Helmut, Tibetica Upsaliensa: Handliste der tibetischen Handschriften und Blockdrucke in der Universitätsbibliothek zu Uppsala. - Uppsala: Universitetsbibl., 1975 (Bibliotheca Ekmaniana Universitatis regiae Upsaliensis; 66)

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9–18.