Svenskt okatalogiserat tryck

Historiskt och politiskt tryck, fackföreningstryck, annonsblad, skolkataloger, årsberättelser, priskuranter, informationsmaterial från institutioner och organisationer, etc.

Dessa materialkategorier, som kan tyckas oansenliga och oviktiga i samtidens ögon, är i många fall ett ovärderligt källmaterial för historisk forskning, då de speglar händelser och epoker i samhället under flera århundraden.

Materialet har i regel förblivit okatalogiserat i bibliotekets samlingar och återfinns därför inte i LIBRIS, DISA eller någon annan av bibliotekets kataloger.

Trycket är ordnat ämnesvis i kapselavdelningar, vilka vanligtvis är placerade i anslutning till de katalogiserade sviterna.

Uppsala universitetsbibliotek har omfattats av pliktleveranslagar sedan slutet av 1600-talet, med det dröjde fram till mitten av 1700-talet innan dessa efterlevdes i större omfattning. Det innebär dock att biblioteket genom åren har tagit emot stora mängder pliktexemplar från tryckerier och utgivare. Idag är endast Kungliga biblioteket och Lunds universitetsbibliotek skyldiga att bevara pliktexemplar, med vissa undantag.

I samlingen finns alltså tryck från allra äldsta tid och framåt, men vi kan bara tillhandahålla material fram till och med 1962. Den okatalogiserade samlingen från perioden 1963–1999 är för närvarande nedpackad och otillgänglig. Från och med 2000 sparas material i mycket mindre utsträckning.   

Hur beställer man okatalogiserat tryck? 

Vid beställning är det viktigt att ange så tydliga uppgifter och källor som möjligt.

En beställning av okatalogiserat tryck tas omhand av en arbetsgrupp som gör eftersökningar i samlingarna. Dessa så kallade letningar är tidskrävande, och man får räkna med att det kan ta upp till en vecka innan beställt material har tagits fram, eller man nås av ett negativt svar.

Materialet är inte för hemlån, men kan beställas fram för läsning till specialläsesalen på Carolina Rediviva, eller i vissa fall som vanligt läsesalslån.

Vill du göra en beställning av okatalogiserat tryck, kontakta då informationen på Carolina Rediviva, eller skicka en e-post till fraga.biblioteket@ub.uu.se.

Senast uppdaterad: 2022-03-16