En före detta uppsalastudent i skyttegravarna

Sven Blom föddes i Norrköping 1881 och efter studier i romanska språk vid Uppsala universitet bosatte han sig i Frankrike. När kriget bröt ut i augusti 1914 var han 32 år gammal. Hans djupa kärlek till den franska kulturen och det franska folket bidrog till att han, liksom ett 40-tal andra svenskar, engagerade sig i Främlingslegionen för att mot de attackerande tyskarna försvara sitt, enligt egna ord, ”andra fosterland”. I ett brev till sin far, redigerat i Paris den 7 augusti 1914, förklarar han sitt beslut: "Det vore en skam, skriver han, att sitta här med armarna i kors och bara se på"...

Ur brev från Blom till sin far augusti 1914
Ur brev från Sven Blom till sin far, 7 augusti 1914 [X 252 c:9]

Efter en tids träning i kaserner i Rouen och Toulouse, som han upplevde som oändligt lång, skickades han till fronten i Champagne-distriktet.

Ur dagböckerna

Dagbok 1914
Två sidor ur Sven Bloms dagbok från Västfronten 1914 [X 252 c:12]

22 oktober 1914
"Söndagen gingo vi 24 kil[ometer], måndagen 16, tisdagen 22 och så åter 24 [...] Man är ju ej tränad, vår exercis i Toulouse och Mailly var ju bara lek.
Man känner att allvaret börjat. Cantonnement d'alerte, sova påklädd med kartuscherna och bajonett, geväret vid sidan, beredd att vid varje appell skynda ut."

23 oktober
"Kanonrök och dunder, exploderande obuser, brinnande hus och skogar, aeroplan spejande och spanande i olika riktningar."

3 november
"Under dagens lopp häftig kanonad. Aeroplan, 4 stycken. Livlig jakt. Ett tyskt biplan beskjöts från våra batterier och resterna av en 75 föll ned en meter från mig. Man är aldrig säker […]"

4 november
"Kompaniet ute för att göra tranchéer [= skyttegravar] i närheten - i sumptrakter - de stå till knäna i vatten! Regn faller"

6 november
" 'En tät dimma låg utbredd över slagfältet'. Varade hela dagen så att vi obehindrat kunde ha kommunikation med köket ett par kilometer härifrån. Eljest måste vi vid vackert väder stanna i våra lergropar hela dagen och hämta mat på natten."

8 november
"Vi lida oerhört av kyla".

Den kalla kontinentalvintern 1914 blev allt hårdare och den 20 november konstaterade fältläkaren att Bloms högra fot förfrusit. Han måste evakueras. Det blev hans räddning. Han hamnade på ett temporärt sjukhus långt borta från västfronten, i centrala Frankrike, där han vårdades resten av året.

Svenska konsulatet i Paris

Efter en lång konvalescens tog Sven Blom tjänst som förste sekreterare vid svenska konsulatet i Paris. Han hade då ständiga kontakter med de andra frivilliga svenskar som fortsatte strida vid fronten. De var, enligt de räkningar som gjordes efter kriget, ett 40-tal. Bland dem fanns Elow Nilson, som regelbundet skrev rapporter till Veckojournalen, och Ivan Lönnberg. Lönnberg var en erkänd konstnär och dessutom framgångsrik idrottsman och långdistanslöpare. Han och Blom skrev långa brev till varandra. I ett av dem, daterat 1915, ritar Lönnberg en soldat med gasmaskutrustning.

Ur brev från Lönnberg till Blom
Ur brev från I. Lönnberg, september 1915 [X 252 c:25]

Tyskarna hade vid den tiden redan börjat använda kemiska vapen, särskilt klorgas. Ingen av dem i kriget inblandade respekterade därefter de bestämmelser som hade tagits vid fredskonferensen i Haag 1899, som förbjöd användning av kvävande och giftiga gaser.

Både Elow Nilson och Ivan Lönnberg stupade i Frankrike. Bland de uppdrag som svenska konsulatet i Paris hade fanns det att informera familjerna hemma i Sverige när en svensk soldat föll i strid.
 

Inte bara dagböcker...

Sven Blom sparade alla papper. Efter kriget stannade han i sitt kära ”andra fosterland”, där han arbetade som journalist, språklärare och översättare, samtidigt som han fortsatte att samla uppgifter om "det stora kriget". 
Innan han dog 1931 i Paris, 50 år gammal, såg han till att donera både sitt omfattande bibliotek och sitt arkiv till Uppsala universitetsbibliotek.

Arkivet är en guldgruva för den som vill forska om de svenska frivilliga som stred mot Tyskland under första världskriget. Förutom dagböcker innehåller det många brev, anteckningar, fotografier, tidningsklipp, namnlistor, adresslappar, sjukrapporter, intyg, permissionstillstånd med mera. Det fyller hela 26 volymer som är förtecknade i katalogen över den ämnesindelade handskriftssamlingen, under bokstaven X (sök på Blom).
Delar av arkivet har visats i en utställning på Uppsala stadsbibliotek i samband med Arkivens dag, 27 oktober-8 november 2014.

Sven Bloms dagböcker från västfronten (X 252 c:12 och X 252 c:13) är digitaliserade och kan ses i Alvin, Uppsala universitetsbiblioteks plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv:

Handskrifts- och musikenheten kan hjälpa dig med din sökning. Beställt material studeras i specialläsesalen.