Silverstiftsteckning - hovfolk från Geldern

En av de mest kända teckningarna i universitetsbibliotekets samlingar är ett blad i silverstift från tidigt 1400-tal. Teckningen med de två eleganta paren kan kopplas till bröderna Limbourgs verksamhet i det historiska området Geldern - idag provinsen Gelderland i Nederländerna.

Den lilla teckningen, 17,5x22,5 cm, visar ett sällskap med elegant klädda damer och herrar. En teori är att bilden ska föreställa kärlekens trädgård och att gruppen är sinnebilden för trohet och otrohet. Allegoriska kärleksscener med eleganta figurer var ett vanligt motiv i senmedeltidens gobelänger och miniatyrer.

Paret till vänster har en liten hund i sina framsträckta händer. Mannen till höger håller fram en flöjt. Hunden är symbolen för den äktenskapliga troheten, medan flöjten är ett attribut förknippat med förförelse och lust.  

Bröderna Limbourg var verksamma i Flandern och Frankrike. Ett av deras mest berömda verk är illustrationerna i tideboken "Très riches heures du Duc de Berry", 1413-16 (i Musée du Condé, Chantilly). Teckningen i Uppsala universitetsbibliotek kan jämföras med illuminationen för månaden april i hertig de Berrys tidebok.

Stilmässigt kan teckningen också jämföras med porträttet av hertiginnan Maria av Geldern i hennes bönbok (fol. 19v) från ca 1415. Den rikt illuminerade handskriften finns i Staatsbibliothek i Berlin.

Silverstift har sedan antiken använts som teckningsinstrument. På ett grunderat papper ristas bilden med silverstiftet. Linjen, som ursprungligen är blekt gråsvart, oxiderar med tiden och får en brun ton.

Teckningen finns även fritt tillgänglig och nedladdningsbar genom Alvin, Uppsala universitetsbiblioteks plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.

Litteratur

The Limbourg brothers. Nijmegen Masters at the French Court 1400-1416. [Compiled and edited by] Rob Dückers, Pieter Roelofs. Gent, 2005.

Läs mer om bibliotekets teckningar