Riga – Jesuitkollegiets bibliotek

Den 16 september 1621, under det långvariga kriget med Polen, tågade Sveriges kung Gustav II Adolf in i Riga med sina trupper. Staden hade äntligen fallit efter en lång tids belägring. Invånarna behandlades på det stora hela väl, med vissa undantag. All egendom som hade hört till den polska kronan konfiskerades, och samma skedde med det lösöre som ägts av jesuitorden, vilka drivit ett kollegium i staden sedan 1583. Jesuiterna själva kördes iväg. Bland det som svenskarna lade beslag på vid kollegiet fanns ett betydande bibliotek, och detta bokliga krigsbyte blev det första i en lång rad som skulle följa under resten av 1600-talet.

Vi vet inte exakt när boksamlingen fördes över havet, men i november 1622 överlämnades den på Stockholms slott av kyrkomannen Johannes Botvidi, som till en början haft ansvar för den, till Uppsala universitets dåvarande rektor Laurentius Olai Wallius. Som en del av en nysatsning på universitetet hade ett bibliotek grundats åren innan, och nu skänktes helt sonika jesuitkollegiets bibliotek dit. Någon byggnad att placera samlingen i fanns dock inte ännu, utan den fick en tillfällig placering i domkyrkans södra kor. En förteckning över böckerna och en del husgeråd från Riga, som går under Botvidis namn, sammanställdes i slutet av 1626, förmodligen i samband med att samlingen fick en permanent hemvist i universitetsbibliotekets första byggnad mellan domkyrkan och Gustavianum. Den räknar upp 893 böcker och 61 oinbundna alster, men har förmodligen inte varit komplett. 

I biblioteket första kataloger från 1638-41 ser vi sedan att samlingen skingrats, och delats in efter ämne i det övriga bokbeståndet.

Under seklernas lopp har ett okänt antal böcker från Riga lämnat biblioteket, i gallringar och på duplettauktioner. För ungefär hundra år sedan började Isak Collijn att katalogisera Riga-böckerna i Uppsala, men arbetet slutfördes inte, utan finns idag bara tillgängligt som arkivmaterial.

För några år sedan återupptog bibliotekarierna Laura Kreigere-Liepiņa och Renāte Berga vid Lettlands nationalbibliotek förtecknandet av Uppsalas Riga-samling, tillsammans med Uppsala universitetsbibliotek, vilket innebär att vi nu för första gången på nästan 400 år har en katalog över böckerna. Samtidigt har samlingen rekonstruerats rent fysiskt i Carolina Redivivas vackra boksal. 1600-talets krigsbyte har här resulterat i ett givande samarbete över nationsgränserna om ett gemensamt kulturarv.

Om litterära krigsbyten

 • Göransson, Ulf, "Kulturarvskrigsbyten och den rättsliga utvecklingen från Grotius", i Bevara för framtiden (red. Peter Sjökvist), Uppsala 2016, s. 73–82.
 • Hagström Molin, Emma, Krigsbytets biografi. Byten i Riksarkivet, Uppsala Universitetsbibliotek och Skokloster slott under 1600-talet, Göteborg 2015.
 • Hagström Molin, Emma, “”To Place in a Chest”. On the Cultural Looting of Gustavus Adolphus and the Creation of Uppsala University Library During the 17th Century”, i Barok, 44(2016). 
 • Hagström Molin, Emma, ”Spoils of Knowledge. Looted Books in Uppsala University Library in the Seventeenth Century”, i Rethinking Europe: War and Peace in the Early Modern German Lands, (red. Gerhild Williams et al.), Leiden 2019. 
 • Munkhammar, Lars, ”Dessa eviga krav på återställande”, i Bevara för framtiden (red. Peter Sjökvist), Uppsala 2016, s. 83–94.
 • Sjökvist, Peter, "Freden i Oliwa och restitutionen av bokliga krigsbyten", i Biblis 68 (2014/15), s. 20–23.
 • Sjökvist, Peter, “Books from Poznań at the Uppsala University Library”, i Z BADAŃ NAD KSIĄŻKĄ I KSIĘGOZBIORAMI HISTORYCZNYMI. Polonika w zbiorach obcych (red. Jack Puchalski, Agnieszka Chamera-Nowak, Dorota Pietrzkiewicz, Warszawa 2017, s. 319–327.
 • Sjökvist, Peter, "Polish Collections at Uppsala University Library: A History of Research", i Książka dawna i jej właściciele: Tom drugi T. 2 (red. Dorota Sidorowicz-Mulak, Agnieszki Franczyk-Cegły), Wrocław 2017, s. 237–244.
 • Sjökvist, Peter, "Litterära krigsbytens öden i Sverige", i Biblis 89 (2020), s. 20–26. 
 • Sjökvist, Peter"On the Order of Books in the First Uppsala University Library Building", i Journal of Jesuit Studies 6(2) (2019), s. 315–326.
 • Walde, OttoStorhetstidens litterära krigsbyten. En kulturhistorisk-bibliografisk studie, vol. 1–2, Uppsala 1916–1920.
Senast uppdaterad: 2021-09-27