Rasbiologiska institutets arkiv

Statens institut för rasbiologi inrättades 1922 efter ett riksdagsbeslut och verksamheten förlades till Uppsala. En av de drivande personerna inför skapandet av institutet var Herman Lundborg (1868-1943). Han blev också institutets förste föreståndare.

Lundborg efterträddes 1935 av Gunnar Dahlberg (1893-1956) som hade en starkt kritisk syn på rasbiologi som vetenskap. Institutets verksamhet övergick från rasbiologi till forskning inom medicinsk genetik och socialmedicin. 1958 upphörde Statens institut för rasbiologi. Forskningen flyttades till Institutionen för medicinsk genetik. 

Handlingar från det Rasbiologiska institutets verksamhet levererades till Uppsala universitets arkiv, enligt arkivlagens bestämmelser, efter det att institutet uppgått i Institutionen för medicinsk genetik. Arkivet förvaras i och tillhandahålls av universitetsbiblioteket. Till materialet hör även Rasbiologiska institutets fotografiska arkiv som överlämnades till universitetsbiblioteket 1981. Här finns dessutom publikationer utgivna av och om institutet samt dess bibliotek. Även en stor brevsamling efter Herman Lundborg finns bevarad i universitetsbiblioteket. Sammantaget ger allt detta material många möjligheter att studera och forska kring Rasbiologiska institutets verksamhet.

Allt sedan institutets fotografier överlämnades till universitetsbiblioteket har de varit mycket efterfrågade. Totalt innehåller arkivet drygt 12 000 fotografier tagna av eller på uppdrag av Herman Lundborg och institutet under åren ca 1916-1935. I arkivet finns även bilder som lämnats till institutet av privatpersoner. Fotografierna användes som verktyg för kategorisering av människor. Intresset har under årens lopp varit lika stort för arkivhandlingarna som för fotografierna. Arkivhandlingarna omfattar bland annat korrespondens, räkenskaper och verksamhetsberättelser.

Det fotografiska materialet återfinns i en separat förteckning.

Litteratur

 • Björkman, Maria, Den anfrätta stammen: Nils von Hofsten, eugeniken och steriliseringarna 1909-1963, Lund 2011
 • Broberg, Gunnar, Statlig rasforskning : en historik över Rasbiologiska institutet, Lund 1995
 • Broberg, Gunnar & Tydén, Mattias, Oönskade i folkhemmet : rashygien och sterilisering i Sverige, Stockholm 1991
 • Dahlgren, Eva F., Fallna kvinnor: när samhällets bottensats skulle lära sig veta hut,  Stockholm, 2013
 • Dahlgren, Eva F., Farfar var rasbiolog : en berättelse om människovärde igår och idag, Stockholm 2002
 • Furuhagen, Björn, Den svenska rasbiologins idéhistoriska rötter: en inventering av forskningen, Stockholm 2007
 • Hagerman, Maja, Det rena landet : om konsten att uppfinna sina förfäder, Stockholm 2006
 • Hagerman, Maja, Käraste Herman : rasbiologen Herman Lundborgs gåta, Stockholm 2015
 • Kjellman, Ulrika, A Whiter Shade of Pale, i: Scandinavian Journal of History, 2013, 38:2, s. 180-201
 • Lindquist, Bosse, Förädlade svenskar : drömmen om att skapa en bättre människa, Stockholm 1991
 • Lundmark, Lennart,  Allt som kan mätas är inte vetenskap : en populärhistorisk skrift om Rasbiologiska institutet, Stockholm 2007
 • Lundmark, Lennart, ”Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm” : svenska statens samepolitik i rasismens tidevarv, Bjurholm 2002