Poznań jesuitbiblioteket

Svenska arméer plundrade systematiskt rika bibliotek på kontinenten under 1600-talets många krig. Det kan verka stötande för oss, men var praxis då, och i enlighet med den tidens folkrätt.

En av de samlingar som erövrades under krigen i Polen är den från jesuitkollegiet i Poznań (Posen).

Karl X Gustav attackerade Polen 1655, och under de kommande åren togs flera betydelsefulla boksamlingar från bibliotek och kloster i Poznań. Ett fredsfördrag slöts slutligen i Oliwa 1660. Där beslöts att den polske kungen skulle ge upp sina anspråk på den svenska kronan, och att delar av de krigsbyten som tagits skulle återlämnas till Polen.

Den 21 juli 1655 hade den svenske fältmarskalken Arvid Wittenberg intagit Poznań, och staden hölls av svenskarna till slutet av 1656. Det mest betydelsefulla biblioteket i staden tillhörde Jesuitkollegiet, vilket hade grundats 1572 av biskop Adam Konarski, som också hade skänkt många böcker hit. Större delen av boksamlingen från Jesuitkollegiet nådde Uppsala universitetsbibliotek genom Klas Rålamb, en svensk adelsman med litterära intressen, som skickats till Poznań av den svenske kungen i början av 1656. Böckerna kom till Uppsala med förvärvet av Rålambs bibliotek 1693. Vid detta förvärv medföljde även två kataloger över Jesuitkollegiets bibliotek 1609 och 1610, samt en katalog över Rålambs egna bibliotek 1690.

Katalogerna i digital form:

Även om de allra flesta av böckerna från Poznań kommer från Jesuitkollegiets bibliotek, finns här också böcker från dominikanernas och bernardinernas bibliotek. Dessa är dock färre till antalet, medan böckerna från Jesuitkollegiet består av flera tusen. Orsaken till att vi idag inte har någon uppgift om det exakta antalet är att böckerna inte hållits samman efter proveniens, utan blivit uppdelad i ämnesområden och insorterad i bibliotekets redan befintliga samlingar. En annan orsak är att dupletter i samlingarna blivit utsorterade och sålda eller skänkta till andra bibliotek i Sverige genom århundradena.

Böckerna från Poznań är ännu inte sökbara i den nationella bibliotekskatalogen Libris och den lokala katalogen Disa, men arbetet med att lägga in dessa sker efter hand. Du hittar de hittills inlagda här:

Se även:
Trypucko, Józef, Polonica vetera Upsaliensia: Catalogue des imprimés polonais ou concernant la Pologne des XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles conservés à la Bibliothèque de l'Univversité royale d'Upsala. - Uppsala: Universitetsbibl., 1958. - (Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis; 13)

Om litterära krigsbyten

 • Göransson, Ulf, "Kulturarvskrigsbyten och den rättsliga utvecklingen från Grotius", i Bevara för framtiden (red. Peter Sjökvist), Uppsala 2016, s. 73–82.
 • Hagström Molin, Emma, Krigsbytets biografi. Byten i Riksarkivet, Uppsala Universitetsbibliotek och Skokloster slott under 1600-talet, Göteborg 2015.
 • Hagström Molin, Emma, “”To Place in a Chest”. On the Cultural Looting of Gustavus Adolphus and the Creation of Uppsala University Library During the 17th Century”, i Barok, 44(2016). 
 • Hagström Molin, Emma, ”Spoils of Knowledge. Looted Books in Uppsala University Library in the Seventeenth Century”, i Rethinking Europe: War and Peace in the Early Modern German Lands, (red. Gerhild Williams et al.), Leiden 2019. 
 • Munkhammar, Lars, ”Dessa eviga krav på återställande”, i Bevara för framtiden (red. Peter Sjökvist), Uppsala 2016, s. 83–94.
 • Sjökvist, Peter, "Freden i Oliwa och restitutionen av bokliga krigsbyten", i Biblis 68 (2014/15), s. 20–23.
 • Sjökvist, Peter, “Books from Poznań at the Uppsala University Library”, i Z BADAŃ NAD KSIĄŻKĄ I KSIĘGOZBIORAMI HISTORYCZNYMI. Polonika w zbiorach obcych (red. Jack Puchalski, Agnieszka Chamera-Nowak, Dorota Pietrzkiewicz, Warszawa 2017, s. 319–327.
 • Sjökvist, Peter, "Polish Collections at Uppsala University Library: A History of Research", i Książka dawna i jej właściciele: Tom drugi T. 2 (red. Dorota Sidorowicz-Mulak, Agnieszki Franczyk-Cegły), Wrocław 2017, s. 237–244.
 • Sjökvist, Peter, "Litterära krigsbytens öden i Sverige", i Biblis 89 (2020), s. 20–26. 
 • Sjökvist, Peter"On the Order of Books in the First Uppsala University Library Building", i Journal of Jesuit Studies 6(2) (2019), s. 315–326.
 • Walde, OttoStorhetstidens litterära krigsbyten. En kulturhistorisk-bibliografisk studie, vol. 1–2, Uppsala 1916–1920.
Senast uppdaterad: 2021-09-27