Personverser

tre personverser ligger uppslagna på ett bord

Personverssamlingen, eller personalverssamlingen, innehåller verser till personer skrivna vid särskilda tillfällen såsom exempelvis bröllop och begravningar. Materialet löper till och med 1959.

Här kan du se en film om vad personverser är:

Uppsala universitetsbiblioteks samling av personverser består av originaltryck och är kompletterad med fotostatkopior från andra bibliotek. Vad som är original och vad som är kopia framgår av katalogkorten. 

Kortkatalogen finns tillgänglig i en digital kopia. Du kan beställa fram material till Specialläsesalen direkt genom katalogen.

Kortkatalogen omfattar två sviter: i den första sviten söker du på den hyllade och i den andra på författaren.

  • Kort på gifta kvinnor ligger alfabetiserade efter makens efternamn. Därutöver finns hänvisningskort från kvinnor som ogifta till makens efternamn.
  • Personversernas egentliga titlar återges inte.
  • Kungliga personer är i allmänhet undantagna från katalogen.

Du kan alltså söka bland personverserna efter hyllade personer, författare eller genom fritextsökning, vilket gör att du får en ungefärlig träff vid sökning. Du kan sedan bläddra fram och tillbaka bland de digitala katalogbladen för att hitta just den person, författare eller vers du söker efter.

Korten i katalogerna är både handskrivna och maskinskrivna. Den maskinskrivna texten har OCR-tolkats vilket förbättrar sökbarheten. OCR-tolkningen har dock sina fel och brister. Därför finns en funktion i bägge katalogerna där du som använder dem bjuds in till att rätta i den OCR-tolkade texten och därmed förbättra träffsäkerheten. Här kan du se en film om hur du rättar direkt i katalogen:


Kortkatalogen i original är placerad i Specialläsesalen på Carolina Rediviva.

Digitala kopior beställer du genom vårt beställningsformulär.

Senast uppdaterad: 2022-05-06