Ostindiska kompaniet - Skeppsjournaler och handlingar

Staden Cadiz i södra Spanien, ur handskrift X 389

Inom ämnena "Handeln" och "Svenskars resor utomlands" finns på Uppsala universitetsbibliotek flera handskrifter som berättar om det svenska ostindiska kompaniet. Några av dem har digitaliserats i ett projekt initierat av Göteborgs universitetsbibliotek
 

Fler handskrifter

Bläddra i handskrifterna

Om ostindiska kompaniet

Det svenska ostindiska kompaniet bildades efter modell av de stora engelska och nederländska ostindiska kompanierna. Företagen var vinstdrivande och baserade på monopolförsäljning av varor från Ostindien som kryddor, te, siden och porslin.

Det svenska kompaniet grundades 1731 och var verksam fram till 1813, med säte i Göteborg och de sista åren i Stockholm. Från Sverige fraktade fartygen metallvaror, som byttes ut i Cadiz mot spanska silverpiaster, en i Kina gångbar valuta. Rutten ledde sedan via Godahoppsudden till staden Kanton, i Kina, där svenskarna hade en fabriksanläggning. Skeppen låg i Kanton fyra till fem månader innan de seglade tillbaka västerut. När vindarna var med tog det sex månader att återvända till Göteborg. Där i kompaniets magasinsbyggnader såldes de dyrbara lyxvarorna på auktion.

I Göteborgs universitetsbibliotek hittar du ännu fler dokument från det svenska ostindiska kompaniet. Här kan du söka i GUB:s arkiv.

Handskrifts- och musikenheten vid Uppsala universitetsbibliotek kan hjälpa dig med din sökning. Beställt material studeras i specialläsesalen.