Osmanskt kulturarv i Uppsala

Uppsala universitet har under sin långa historia förvärvat omfattande  samlingar med ett turkiskt/osmanskt ursprung. En stor del av dessa är handskrifter men det finns även  kartor, tryck, målningar, akvareller m.m.

Materialet äger ett stort internationellt intresse och biblioteket har därför, med ett generöst stöd från Republic of Turkey Promotion Fund, digitaliserat ett urval ur samlingarna och publicerat dem i Alvin, Uppsala universitetsbiblioteks plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv: Uppsala Ottoman Heritage

Digitaliseringsarbetet har finansierats av Republic of Turkey Promotion Fund och utförts av Uppsala universitetsbibliotek i samarbete mellan turkiska ambassaden i Stockholm och institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet.