Numismatisk litteratur

Uppsala universitetsbibliotek äger en unik samling med historisk numismatisk litteratur. I biblioteket ingår böcker från ur några av Sveriges mest framstående numismatikers egna boksamlingar, till exempel Carl Didrik Ehrenpreus, som var med om att starta en professur i numismatik i Uppsala, Johan Henrik Schröder, Evald Ziervogel och Eric Götlin. Böckerna vittnar om deras ägare genom marginalanteckningar, exlibris och vackra band. Dessa forskare samlade ihop ett representativt urval referenslitteratur från hela Europa. Till skillnad från andra europeiska bibliotek har Uppsala inte drabbats av krig på några hundra år. Därför är beståndet ovanligt välbevarad.

Bild: Frontespis ur Familiæ Romanæ in antiqvis nvmismatibvs av Charles Patin, Paris 1663.

Genom finansiering av Gunnar Ekströms stiftelse för numismatisk forskning och Sven Svenssons stiftelse för numismatik har Uppsala universitets bibliotek digitaliserat ett urval av den äldre numismatiska litteraturen, med syfte att göra denna fritt tillgänglig för forskare och andra intresserade över hela världen. Detta utgör en grund till ett digitalt numismatiskt bibliotek som täcker de viktigaste europeiska numismatiska verken från 1500-talet fram till 1800-talet.

I detta urval hittar du utländsk numismatisk litteratur fram till och med 1799, samt svensk numismatisk litteratur fram till och med 1850.

Litteraturen utgör även ett referensbibliotek till Myntkabinettet vid Uppsala universitet.

Detalj från planschblad ur: De nummis antiqvis Gothanis, Cygneis, Cobvrgensibus, Vinariensibus et Mersebugensibus, tractatio av Christian Schlegel, Frankfurt am Main 1725.

Se även

Senast uppdaterad: 2021-08-30