Mekka med Kaba

Mekka, profeten Muhammeds födelsestad,  i västra Saudiarabien är islams heligaste plats  och varje år vallfärdar muslimska pilgrimer till staden. I universitetsbiblioteket finns en tidig och sällsynt vy över Mekka och den mest betydelsefulla helgedomen Kaba.

Den stora oljemålningen (87 x 112 cm) är troligen utförd i början av 1700-talet och på plats i området. Staden och dess närmaste omgivningar visas ur ett fågelperspektiv. I mitten syns helgedomen Kaba och runtom breder staden med de likartade vita husen ut sig. Vid stadsgränsen tar ett bergigt landskap med en rad små byar och moskéer vid. Till de flesta av byggnaderna finns kommentarer på tavlan, skrivna i rött på arabiska.

Kaba (arabiska, Ka’ba, tärning), är en stenbyggnad belägen mitt i den heliga moskén. Byggnaden är klädd i vit marmor, men täckt av ett svart tyg. Bland de ritualer som ingår i vallfärden till Mekka ska pilgrimerna vandra sju gånger motsols runt Kaba. Bilden av Mekka med Kaba anses ha målats för att placeras vid moskén och ge pilgrimerna en möjlighet att få en överblick över helgedomen. 

Målningen, som redan 1717 skänktes till Uppsala universitetsbibliotek, ingick i professor Michael Enemans (1676-1714) dödsbo. Den unge prästen Eneman följde Karl XII och svenska armén till Bender 1709. Samma år fick han tjänst som predikant vid svenska legationen i Konstantinopel.

På kungens bekostnad gjorde Michael Eneman åren 1711-1713 en resa genom Mindre Asien, Egypten, Syrien, Palestina och till Cypern. Under resan utnämndes Eneman till professor i orientaliska språk i Uppsala. Han återvände till Sverige 1714 och installerades i sitt ämbete, men avled kort därefter.

Litteratur

  • Gren, Erik, 'Bidrag till Michael Enemans biografi : studier och bokförvärv', Donum Grapeanum : festskrift tillägnad Anders Grape på sextiofemårsdagen den 7 mars 1945, Uppsala 1945, S. 445-494
  • Ådahl, Karin, 'Uppsala universitetsbibliotek, Mekkatavlan', i Sverige och den islamiska världen: ett svenskt kulturarv,redaktörer : Karin Ådahl, Suzanne Unge Sörling & Viveca Wessel, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 2002, S. 280
  • Ådahl, Karin, 'Mekkatavlan/The painting of Mecca', i Till Österland vill jag fara: professuren i semitiska språk vid Uppsala universitet 400 år/ The call of the Orient : the professorship of Semitic languages at Uppsala university 400 years, redaktör: Hans Nordesjö, Uppsala universitetsbibliotek, Uppsala, 2005 , S. 26-29 

Läs mer om bildsamlingarna