Carl von Linnés brev

I databasen Alvin finner du brev till och från Carl von Linné med utförliga beskrivningar och i många fall även med digitala kopior. Originalbreven finns spridda på olika institutioner världen över.

Linné mottog uppskattningsvis drygt 3000 brev från Europa, Amerika, Asien och Afrika. Allt som allt hade Linné drygt 600 korrespondenter. Breven kom från utländska naturforskare, men också från de lärjungar som på hans uppdrag skickades ut på expeditioner överallt i världen. De flesta av breven till Linné finns idag på The Linnean Society of London. Tillsammans med de ungefär 2000 brev som finns bevarade från Linné själv, och som nu finns spridda i olika samlingar på bibliotek och arkiv, utgör detta material en ytterst värdefull källa för alla som vill studera 1700-talets naturforskning och vetenskapliga kultur.

Genom projektet Linnékorrespondensen har stora delar av originalbreven digitaliserats och finns i dessa fall fritt tillgängliga i databasen Alvin. Där finns också ett urval av brev som redan tidigare publicerats i olika tryckta utgåvor och översättningar. För varje brev finns utförliga engelska sammanfattningar med länkar till biografiska och bibliografiska databaser. Sammanfattningarna och all kringtext är skriven på engelska, eftersom de allra flesta breven är skrivna antingen på latin eller svenska.

I samtliga poster över brev beskrivna av projektet Linnékorrespondensen i Alvin står Uppsala universitetsbibliotek som arkivinstitution, trots att ett stort antal Linné-brev finns i andra arkiv. På annat ställe i katalogposten, under rubriken ”Anmärkningar” och underrubriken ”Ägare / Hemvist för original / kopia” ser du på vilken institution originalet eller kopian (om endast en kopia finns bevarad) finns.

Projektet Linnékorrespondensen

Projektet Linnékorrespondensen har haft som mål att publicera samtliga nu kända brev till och från Carl von Linné i digital form. Ett liknande projekt hade påbörjats i tryckt form 100 år tidigare, Bref och Skrifvelser af och till Carl von Linné, men det avstannade efter tio volymer på grund av brist på medel.

Projektet inleddes 1995 på Kungl. Vetenskapsakademien och hade en period Svenska Linnésällskapet som huvudman innan Kungl. Vetenskapsakademien på slutet återigen ansvarade för projektet, och drev detta fram till projektets slut 2019. Trots att projektet är formellt avslutat, tillkommer fortfarande löpande mer information kring Linnébreven i Alvin.

Utgivningen av Linnébreven stöds även av Kungl. Vetenskapsakademin, Uppsala universitet och Uppsala universitetsbibliotek samt av The Linnean Society i London.

Senast uppdaterad: 2021-06-30