Leufstasamlingarna

Leufstasamlingarna i Uppsala universitetsbibliotek består av tryckta böcker, musikalier, handskrifter och gravyrer från Lövstabruks herrgård i norra Uppland. Av säkerhetsskäl förvaras alla värdefulla verk i Uppsala universitetsbibliotek.

Leufstasamlingarna byggdes upp av släkten De Geer under 1700- och 1800-talen. I boksamlingen ingår ca 10 000 böcker inom flera olika ämnesområden. Ungefär en fjärdedel är inom naturvetenskap. Musiksamlingen innehåller tryck och handskrifter från mitten av 1700-talet. En majoritet av musiktrycken kommer från Nederländerna. Handskriftssamlingen består i sin tur främst av Charles De Geer entomologens (1720–1778) egna handskrifter och arbetsanteckningar, men innehåller också värdefulla egenhändiga texter bland annat av Linné och Olof Rudbeck (far och son). Till beståndet hör också en gravyrsamling, omfattande ungefär 2000 blad med porträtt och genrebilder från den franska, engelska och italienska gravörer, samlade dels av Charles entomologen och Charles politikern (1746–1805). Rikligt med arkivmaterial finns bevarat rörande boksamlingen, såsom äldre kataloger, bibliografiska anteckningar, och räkningar från bokhandlare.

Kataloger över samlingarna

Kataloger över böcker:

Katalog över handskrifter:

Kataloger över musikalier:

 • Dunning, Albert, Die De Geer'schen Musikalien in Leufsta, Svensk tidskrift för musikforskning; 48 (1966), s. 187-210.
 • Musikalierna finns förtecknade i Alvin: Musikalier i Leufstasamlingen

Katalog över gravyrer:

Litteratur

 • Alsemgeest, Alex. "Dutch connections in Swedish collections". I: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, 23. - Nijmegen : Uitgeverij Vantilt & Leiden : Nederlandse boekhistorische Vereniging, 2016. S. 33-52.
 • Alsemgeest, Alex. "The Library of Leufstabruk: an Eighteenth Century portal of cultural transfer between Sweden and the Dutch republic". I: Quærendo, 49. - Leiden : Brill, 2019. S. 332-367.
 • Anfält, Tomas. "Baronen och 1700-talets informationssamhälle". I: Biblioteken, kulturen och den sociala intelligensen / redaktör: Lars Höglund. - Borås : Valfrid i samarbete med Forskningsrådsnämnden (FRN), 1995. - (Skrifter från Valfrid; 5). S. 330-339.
 • Anfält, Tomas. "Buying books by mail order: a Swedish customer and Dutch booksellers in the eighteenth century". I: The bookshop of the world : the role of the Low Countries in the book-trade, 1473-1941. London, 1999. S. 263-276.
 • Anfält, Tomas. "Charles De Geer och medicinen". I: Nordisk medicinhistorisk årsbok. - Stockholm : Medicinhistoriska museet,  1988. S. 75-84.
 • Anfält, Tomas. "Från nytta till nöje : ett svenskt herrgårdsbibliotek". I: Solen och  Nordstjärnan: Frankrike och Sverige på 1700-talet. Nationalmusei utställningskatalog; 568. Utg. I samarbete med Bokförlaget Bra Böcker, Höganäs 1993. S. 252-261.
 • Backman, Helena. "Blad mellan bladen: Om böckers materialitet och pressade växter i Leufstabiblioteket. I: Uppsala universitetsbibliotek 1621-2021. Uppsala, 2021. S. 253-259.
 • Ehrensvärd, Ulla. "Leufsta bruks fideikommissbibliotek". I: Biblis : årsbok utgiven av Föreningen för bokhantverk, 1968. S. 123-170.
 • Glimskär, Monika. "Historiska notskatter i Leufstasamlingen". I: Tidig musik, 2021:4. S. 16-18.
 • Glimskär, Monika & Backman, Helena. "'Livres de Musique' in the Leufsta Library : Traces of Transnational Movement in Sheet Music and their Bindings". I: Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis, 2021:1. S. 41-61.
 • Hamberg, Erik. "Entomologisk litteratur hos Charles De Geer". I: Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2015. S. 71-102.
 • Hamberg, Erik. "Illustrationer och kopparplåtar till Charles De Geers Mémoires." I: Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2016. S. 39-52.
 • Lindberg, Sten G. "Filigran och rocaille : kring tre bokband på Leufsta bruk". I: Uppland : årsbok för medlemmarna i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund, 1981. S. 31-41.
 • Ljungholm, Ann-Charlotte (red.). Lövstabruk : ej sin like i hela riket. Lövstabruk, Stiftelsen Leufsta, 2011.
 • Selling, Gösta. "De tre herrgårdarna på Leufsta". I: Uppland : årsbok för medlemmarna i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund, 1988. S. 41-78.
 • Sjökvist, Peter. "Biblioteket vid Leufstabruk", I: Biblis 96 (Vintern 2021/22), S. 38–49.
 • Sjöberg, Peter. "The Library of Leufstabruk". I: Mémoires du livre, vol. 13:1 (2022). S. 1–29.
 • Tottie, Thomas. När Leufstabiblioteket räddades till Sverige. Leufsta Vänner, 2000.
 • Tottie, Thomas. Ädle och höglärde H. Archiater : om Charles De Geer och hans brevväxling med Carl von Linné. Uppsala, 2007. 
Senast uppdaterad: 2023-01-16