Leufstasamlingarna

Leufstasamlingarna i Uppsala universitetsbibliotek består av böcker, musikalier, handskrifter och gravyrer från Lövstabruks herrgård i norra Uppland. Av säkerhetsskäl förvaras alla värdefulla verk i Uppsala universitetsbibliotek.

Leufstasamlingarna byggdes upp av släkten De Geer under 1700-talet. I boksamlingen ingår cirka 8 500 böcker om naturvetenskapliga ämnen men även andra ämnesområden. Musiksamlingen innehåller tryck och handskrifter från mitten av 1700-talet. En majoritet av musiktrycken kommer från Nederländerna. Handskriftssamlingen består i sin tur främst av brukspatronen och entomologen Charles De Geers egna manuskript och arbetsanteckningar, men innehåller också värdefulla egenhändiga texter av bl.a. Linné och Olof Rudbeck (far och son). Bruksarkivet finns på Leufsta bruksarkiv.

Den framstående entomologen och samlaren Charles De Geer (1720-1778) ses som samlingarnas egentlige grundare. Hans farfarsfar var Louis De Geer, finans- och industrimannen från Liège, som brukar kallas den svenska industrins fader.

Charles De Geer föddes i Sverige men flyttade redan i treårsåldern tillsammans med sin familj till Nederländerna där han tillbringade sina barn- och ungdomsår.

De Geer började tidigt sitt samlande i hemstaden Utrecht, där det fanns gott om bokhandlare och förläggare. Han besökte även Amsterdam, Haag och Leyden, städer av stor betydelse för den samtida europeiska bokmarknaden. Han lärde sig att använda bokkataloger och hade en av Hollands ledande vetenskapsmän, fysikern Pieter van Musschenbroek, som lärare. Musschenbroek inspirerade även De Geer till naturvetenskapliga studier. Han inriktade sig tidigt på entomologien, läran om insekterna, och utgav verket Mémoires pour servir à l'histoire des insectes om sju delar 1752-1778. Sju lådor med kopparplåtar för illustrationer till detta verk finns deponerade på universitetsbiblioteket.

De Geer hade även direkt brevkontakt med dåtidens framstående vetenskapsmän både i Sverige och i resten av Europa, såsom Carl von Linné och De Geers egna förebild inom entomologin, den franske vetenskapsmannen René Antoine Réaumur.

Kataloger över samlingarna

Kataloger över böcker:

Katalog över handskrifter:

Kataloger över musikalier:

 • Dunning, Albert, Die De Geer'schen Musikalien in Leufsta, Svensk tidskrift för musikforskning; 48 (1966), s. 187-210.
 • Musikalierna finns även förtecknade i universitetsbibliotekets musikkataloger

Katalog över gravyrer:

Litteratur

 • Alsemgeest, Alex. "Dutch connections in Swedish collections". I: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, 23. - Nijmegen : Uitgeverij Vantilt & Leiden : Nederlandse boekhistorische Vereniging, 2016. S. 33-52.
 • Alsemgeest, Alex. "The Library of Leufstabruk: an Eighteenth Century portal of cultural transfer between Sweden and the Dutch republic". I: Quærendo, 49. - Leiden : Brill, 2019. S. 332-367.
 • Anfält, Tomas. "Baronen och 1700-talets informationssamhälle". I: Biblioteken, kulturen och den sociala intelligensen / redaktör: Lars Höglund. - Borås : Valfrid i samarbete med Forskningsrådsnämnden (FRN), 1995. - (Skrifter från Valfrid; 5). S. 330-339.
 • Anfält, Tomas. "Buying books by mail order: a Swedish customer and Dutch booksellers in the eighteenth century". I: The bookshop of the world : the role of the Low Countries in the book-trade, 1473-1941. London, 1999. S. 263-276.
 • Anfält, Tomas. "Charles De Geer och medicinen". I: Nordisk medicinhistorisk årsbok. - Stockholm : Medicinhistoriska museet,  1988. S. 75-84.
 • Anfält, Tomas. "Från nytta till nöje : ett svenskt herrgårdsbibliotek". I: Solen och  Nordstjärnan: Frankrike och Sverige på 1700-talet. Nationalmusei utställningskatalog; 568. Utg. I samarbete med Bokförlaget Bra Böcker, Höganäs 1993. S. 252-261.
 • Ehrensvärd, Ulla. "Leufsta bruks fideikommissbibliotek". I: Biblis : årsbok utgiven av Föreningen för bokhantverk, 1968. S. 123-170.
 • Glimskär, Monika. "Historiska notskatter i Leufstasamlingen". I: Tidig musik, 2021:4. S. 16-18.
 • Glimskär, Monika & Backman, Helena. "'Livres de Musique' in the Leufsta Library : Traces of Transnational Movement in Sheet Music and their Bindings". I: Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis, 2021:1. S. 41-61.
 • Hamberg, Erik. "Entomologisk litteratur hos Charles De Geer". I: Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2015. S. 71-102.
 • Hamberg, Erik. "Illustrationer och kopparplåtar till Charles De Geers Mémoires." I: Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2016. S. 39-52.
 • Lindberg, Sten G. "Filigran och rocaille : kring tre bokband på Leufsta bruk". I: Uppland : årsbok för medlemmarna i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund, 1981. S. 31-41.
 • Ljungholm, Ann-Charlotte (red.). Lövstabruk : ej sin like i hela riket. Lövstabruk, Stiftelsen Leufsta, 2011.
 • Selling, Gösta. "De tre herrgårdarna på Leufsta". I: Uppland : årsbok för medlemmarna i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund, 1988. S. 41-78.
 • Tottie, Thomas. När Leufstabiblioteket räddades till Sverige. Leufsta Vänner, 2000.
 • Tottie, Thomas. Ädle och höglärde H. Archiater : om Charles De Geer och hans brevväxling med Carl von Linné. Uppsala, 2007. 
Senast uppdaterad: 2021-12-13