Verk och samlingar i urval

Läs om och se bilder ur våra fantastiska samlingar.
Fler samlingar hittar du genom bibliotekets kataloger.
Hitta mer material ur våra samlingar i Alvin, plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.

Verk och samlingar i urval

 • B
 • Bibliothèque Wahlund Ca 6 500 tryckta böcker och broschyrer provensalsk och allmän romansk litteratur.
 • Bodonisamlingen Tryckta böcker från den välkände boktryckaren Giambattista Bodonis verksamhet från 1760-talet och framåt vid furstehovet i Parma.
 • Braniewo jesuitbiblioteket Tryckta böcker tagna som krigsbyte av de svenska arméerna från jesuitkollegiet i Braniewo (Braunsberg) i nuvarande Polen.
 • Bruns samling Ca 2000 tryckta böcker bestående av värdefulla utgåvor i vackra band skänkta av gävleläkaren Gustaf Brun.
   
 • C
 • Cancionero de Uppsala Ett unikt musiktryck med spansk 1500-talsmusik.
 • Carta Marina Den första någorlunda korrekta kartan över de nordiska länderna.
 • Catechismus Catholicorum En unik katekes från 1585, vilken anses vara ett av de äldsta kända trycken på lettiska.
 • Cimeliasamlingen Ca 35 hyllmeter tryckta böcker som omfattar särskilt intressanta och värdefulla verk ur ett bokhistoriskt perspektiv.
 • Copernicana Tryckta böcker som har hört till den världskände astronomen Nicolaus Copernicus bibliotek.
 • Cronstedtska samlingen Tryckta böcker från 1500-talet till mitten av 1700-talet med svensk anknytning, med ursprung hos boksamlaren Jacob Cronstedt på Fullerö.
   
 • D
 • Danica Vetera Samling huvudsakligen bestående av danskt 1500-talstryck. Den omfattar 360 verk.
 • De la Gardie-samlingen 65 verk i handskrift rörande främst nordisk historia och äldre litteratur. Här ingår bland annat Silverbibeln och Snorre Sturlassons Edda.
 • Depositionsakten Teckning som visar nollning på 1600-talet.
 • Dübensamlingen Musikhandskrifter och musiktryck från 1600-talet och början av 1700-talet, ihopsamlade av hovkapellmästarfamiljen Düben. 
   
 • F
 • Fragmentsamlingen Samling av handskrifts- och tryckfragment.  
   
 • G
 • Gimosamlingen En samling med 1700-talsmusikalier från Gimo herrgård i Uppland.
 • Greta Renborgs arkiv Papper efterlämnade av den svenska biblioteksvärldens eldsjäl under 1900-talet och in på 2000-talet.
 • Gunnar Ekelöfs arkiv Efterlämnade papper, manuskript och utkast av Ekelöfs litterära verk samt över 2000 brev och annat biografiskt.
 • Gustaf Frödings arkiv och bibliotek Efterlämnade papper, korrespondens och manuskript, samt en del böcker från tiden på Uppsala hospital.
 • Gustavianska samlingen Gustav III:s efterlämnade papper med manuskript, brev både till och från kungen och andra handlingar rörande Sveriges historia. Av bevarandeskäl är samlingen spärrad för framtagning och utlån till Specialläsesalen.
 • Gyllenhjelmska biblioteket Ca 480 volymer, främst inom stats- och rättsvetenskap samt historia.
   
 • H
 • Harald Hjärnes samling Papper efterlämnande av historikern, författaren och politikern Harald Hjärne.
 • Harry Martinsons arkiv Papper och korrespondens efterlämnade av författaren och nobelpristagaren Harry Martinson.
 • Hogenskild Bielkes bibliotek Ca 270 tryckta böcker som har tillhört adelsmannen Hogenskild Bielke (1538-1605).
 • Hugo Alfvén-samlingen Musikhandskrifter med kompositioner av Hugo Alfvén (1872-1960) i tonsättarens egenhändiga notskrift. 
   
 • I
 • Ihreska samlingen 287 handskrifter från 1400-talet till 1800-talet med främst historiskt och språkvetenskapligt innehåll, särskilt runologi. Även topografi, resor och medicin.
 • Inkunabelsamlingen Bibliotekets äldsta böcker, tryckta fram till år 1500, omfattar mer än 2500 verk. 
   
 • J
 • Jalāl u Jamāl En vackert illustrerad handskriven kärleksdikt från 1400-talets Persien.
 • Johannete Ravenelles tidebok (eller liber horarum). En rikt illuminerad bönebok utförd i Paris omkring år 1400.
 • Joseph Martin Kraus-samlingen Musikhandskrifter med kompositioner av Joseph Martin Kraus (1756-1792) i tonsättarens egenhändiga notskrift och andras avskrifter.
 • Judaica Ca 30 000 tryckta böcker och broschyrer om judisk kultur och historia, vilka till största delen härrör från Carl Wilhelm Jacobowskys judaicasamling.
 • Jörgen Hammar Teckningar och laveringar
   
 • K
 • Kali Ghoshs memoarer Manuskriptet till ett unikt vittnesmål om kampen för Indiens självständighet under tidigt 1900-tal.
 • Kartor över Dzungariet Unika kartor över området Dzungariet i Centralasien.
 • Kejsarbibeln (även kallad Codex Caesareus). Ett vackert illuminerat latinskt evangeliarium framställt i klostret Echternach i Luxemburg, ca 1050.
 • Kyrkslaviska tryck Ca 250 trycka böcker från tiden mellan 1500 och 1790 på slaviska språk skrivna med glagolitiska eller kyrilliska bokstäver. 
   
 • L
 • Leufstasamlingarna De Geers 1700-talsbibliotek med tryckta böcker och musikalier från herrgården i Lövstabruk i norra Uppland.
 • Linnésamlingarna Ett tjugotal originalmanuskript av Linné, drygt 200 brev av hans hand, samt tryckta böcker av och om honom från 1700-talet fram till vår tid.
   
 • M
 • Magnus Erikssons landslag En juridisk handskrift med helsidesillustrationer från ca 1430.
 • Mekka med Kaba En tidig och sällsynt vy över Mekka och den mest betydelsefulla helgedomen Kaba.
 • Mexiko-kartan Unik topografisk vy och karta från ca 1550 över staden Mexiko (Mexico City) och dess omgivning.
 • Mozarts notskrift En musikhandskrift som bland annat innehåller en kantat i Mozarts egenhändiga notskrift samt skisser till Trollflöjten och La Clemenza di Tito.
 • Musikaliska krigsbyten Huvudsakligen musiktryck från kontinentala bibliotek, hitförda under trettioåriga kriget. 
   
 • N
 • Nils Svanfeldts arkiv Ett litet men innehållsrikt arkiv efter operasångaren och uppsalaprofilen Nils Svanfeldt, som var verksam i början av 1900-talet.
 • Nordinska samlingen Drygt 2000 originalhandlingar och avskrifter rörande svensk politisk historia, kyrkohistoria, juridik och lärdomshistoria, från medeltiden till 1800-talet. 
 • Numismatik Äldre tryckt numismatisk litteratur.
   
 • O
 • Okatalogiserat tryck Historiskt och politiskt tryck, fackföreningstryck, annonsblad, skolkataloger, årsberättelser, priskuranter, informationsmaterial från institutioner och organisationer, etc. Inkommet som pliktleveranser under flera sekler. 
 • Osmanskt kulturarv i Uppsala Handskrifter, men även kartor, tryck, målningar, akvareller m.m. av turkiskt / osmanskt ursprung.
 • Ostindiska kompaniet Skeppsjournaler, handlingar och berättelser från seglingar mot Asien med det svenska handelskompaniet under 1700-talet.
   
 • P
 • Palmskiöldska samlingen Ca 500 volymer från 1600- och 1700-talen: anteckningar och avskrifter av främst politiska och topografiska dokument. Även svensk biografi, och en mängd sällsynta tryck.
 • Pergament- och pappersbrevsamlingen
 • Personverser Småtryck från 1500-talet och framåt, ställda till enskilda personer vid särskilda tillfällen, såsom bröllop, begravning, promotion, etc.
 • Planersamlingen Samling om Gustav II Adolf innehållande böcker, flygblad och tidskrifter, autografer, handskrifter, kopparstick, litografier med mera.
 • Polarprojektet - digitaliserat äldre bildmaterial från polarområdena (samarbetsprojekt tillsammans med Kungl. vetenskapsakademien, Naturhistoriska riksmuseet samt Stockholms och Göteborgs universitet ).
 • Poznań jesuitbiblioteket Tryckta böcker tagna som krigsbyte av de svenska arméerna från jesuitkollegiet i Poznań (Posen) i nuvarande Polen.
 • R
 • Rasbiologiska institutets arkiv I samlingen finns handlingar från det rasbiologiska institutets verksamhet.
 • Renards sagolika fiskbok Bok med vackra planscher av fiskar, kräftor och krabbor tryckt av Louis Renard i Amsterdam 1754. 
 • Riga jesuitbiblioteket Böcker tagna från jesuitkollegiet i Riga i nuvarande Lettland.
 • Rubáiyát En prydligt dekorerad handskrift från ca 1700-talet med bland annat Omar Khayyáms fyrradiga dikter om konsten att njuta av livet.
 • Rusinska samlingen Samling av verk på det slaviska minoritetsspråket rusiska.
 • Ryska revolutionstryck Böcker, pamfletter, tidskrifter, dagstidningar och affischer från tiden för den ryska revolutionen och de första fem åren av Sovjetregimen. 
   
 • S
 • Shahname (eller Konungaboken) En tusen år gammal episk dikt av den persiske skalden Firdawsi i turkisk översättning. Handskriften har praktfulla miniatyrer och är från åren 1620-1621.
 • Sigismundsamlingen Böcker tidigare ägda av Sigismund, kung av Sverige och Polen
 • Silverbibeln (eller Codex argenteus) En av världens mest berömda handskrifter, ett evangeliarium skrivet på gotiska i Italien, i början av 500-talet.
 • Silverstiftsteckning - hovfolk från Geldern Teckning i silverstift, utförd på 1400-talet i Nederländerna.
 • Skillingtryck Samling av tryckta folkvisor från 1629 till 1941.
 • Stamböcker En samling vänskapsalbum, eller album amicorum, som fördes främst av studenter, så småningom även andra från 1500-talet och framåt.
 • Sven Bloms dagböcker från Västfronten 1914 Ett unikt vittnesmål efterlämnat av en f.d. uppsalastudent som engagerade sig som frivillig under första världskriget.
 • Säves Gotländska samling Uppteckningar av folkminnen samt teckningar och målningar från 1800-talets Gotland.
   
 • T
 • Tibetica Upsaliensa En samling med tibetanska handskrifter och blocktryck. 
 • Turkiska. Förteckning över osmansk-turkiska böcker från Walther Björkmans samling. 
   
 • U
 • Uppsala-Eddan (även kallad den prosaiska Eddan) En isländsk handskrift från ca 1300 som innehåller Snorre Sturlassons Edda, en handbok i diktkonsten.
   
 • V
 • Vadstenadiariet Vadstena klosters krönika 1384-1545.
   
 • W
 • Wallersamlingarna En boksamling omfattande ca 20 000 titlar inom medicin- och vetenskapshistoria, en autografsamling med 38 000 handskrifter och en särtrycksamling.
 • Westinsamlingarna Tryckta böcker, kartor, bilder och handskrifter rörande främst geografi, topografi, historia och biografi från 1400-tal till 1870-tal.
 • Würzburgsamlingen Böcker från Julius Echter von Mespelbrunns bibliotek i Würzburg.
Senast uppdaterad: 2023-01-18