Kurslitteratur

Universitetsbiblioteket ska tillse att all kurslitteratur finns tillgänglig. Vi ska alltid ha minst ett exemplar av all kurslitteratur, men vi anpassar efter hur stora kurserna är. Du kan se just din kurslitteraturlista via uu.se/student/. Kursböckerna är placerade på respektive ämnesbibliotek.  Vissa exemplar får du bara läsa i biblioteket, medan andra går bra att låna hem. En del kurslitteratur har vi även som e-böcker. För att se var dina kursböcker finns och om de går att låna, kan du söka dem i bibliotekets söktjänst. Där kan du också ställa dig i kö på utlånade böcker.

Välkommen att lämna inköpsförslag om din kursbok saknas i biblioteket.

För dig med läshinder

Läs mer om möjligheterna att få anpassad kurslitteratur och andra hjälpmedel och se MTM:s katalog Legimus

Hur mycket får jag kopiera?

Enligt upphovsrättslagstiftningen är det bara tillåtet att kopiera delar av böcker. Läs mer om användning och upphovsrätt.

Senast uppdaterad: 2022-12-16