Kartor

Universitetsbiblioteket har stora samlingar av tryckta och handritade kartor från senmedeltid till dagens moderna utgivning. Flera av universitetsbibliotekets mest kända klenoder är just kartor, till exempel Carta Marina som är en karta över de nordiska länderna från 1539 och Mexiko-kartan, en handritad karta på pergament  över staden Mexico City från ca 1550.

Just nu pågår digitalisering av Handritade kartor över Sverige.

Hitta våra kartor

Kartorna har över tiden förtecknats på olika sätt. Numera registreras kartorna framför allt i Alvin men även i universitetsbibliotekets lokala katalog och den nationella bibliotekskatalogen Libris. Hittar du inte den karta du söker så kontakta gärna biblioteket.

Huvuddelen av kartsamlingarna finns på Kart- och bildenheten i Carolina Rediviva, men kartor och atlaser inom olika specialområden hittar du även i våra ämnesbibliotek.

Söker du kartor inom särskilda ämnen, till exempel Geovetenskaper och Kulturgeografi kan du få hjälp genom våra sök-och skrivguider.

Tryckta kataloger

Vill du studera material som inte är digitaliserat än så är du välkommen att besöka oss och studera materialet på plats

Handritade kartor över Sverige

I kartsamlingarna finns en mängd handritade kartor över Sverige eller delar av Sverige, såsom län, landskap, härader, socknar, kartor över enskilda gårdar och stadskartor. Det rör sig sammanlagt om ca 2100 kartor från tidigt 1600-tal fram till början av 1900-talet. Kartorna har kommit till universitetsbiblioteket som gåvor, främst genom donatorerna Carl David Gyllenborg och Jacob Westin. Dessa kartor har tidigare förtecknats i Åke Davidssons katalog Handritade kartor över Sverige i Uppsala universitetsbibliotek, 1956, som har kompletterats med uppgifter om kartor som kommit till biblioteket efter 1950-talets mitt.

Just nu pågår digitalisering av samtliga dessa kartor, som därefter blir digitalt tillgängliga för användning och nedladdning genom databasplattformen Alvin. Du finner dem där alltefter de blir klara och läggs in: Handritade kartor över Sverige.

Ett urval länkar om och med kartor

Allmänt 

Sverige

 • Fornsök (Riksantikvarieämbetet)
  Information om äldre tiders gravplatser, boplatser, arbetsplatser, runstenar, hällristningar, gruvor, torp, avrättningsplatser och skeppsvrak från äldsta stenålder till 1900-tal.
 • Digitala kartor GET
  (GET = Geodata Extraction Tool). Översiktligt och detaljerat kart- och bildmaterial över hela Sverige samt historiska kartor ur Lantmäteriets arkiv. Det är även möjligt att via programmet ArcGIS använda geodata direkt från GIS-servern.  
  Nyttjanderätt och medgivandenummer: Studenter och anställda har rätt att publicera Lantmäteriets geodata tillsammans med egen information i självständiga arbeten och i vetenskapliga publikationer. Följande text skall alltid anges i arbetet: © Lantmäteriet, i2012/921. Detta ska i första hand stå inskrivet i figuren med kartan eller i figurtexten och i andra hand på tydlig plats i publikationen.
 • Historiska kartor (Lantmäteriet)
  Innehåller svenska kartor från Rikets allmänna kartverk (RAK), Lantmäteristyrelsen (LMS) samt Lantmäteriets arkiv från åren 1628-1927. 
 • Kartsök och ortnamn (Lantmäteriet)
  Sökmöjligheter på kartor och över 950 000 svenska ortnamn.
 • Stadskartan
  Sverigekarta, läns-, kommun- och citykartor.
 • Sveriges nationalatlas
  Sveriges nationalatlas i tryckt version finns vid flera bibliotek och enheter. Sök i Bibliotekets söktjänst för mer information.  
 • Sveriges äldsta storskaliga kartor (Riksarkivet)
  Databasen innehåller 12 000 kartor över byar och gårdar från perioden 1630-1655.

Internationellt

Senast uppdaterad: 2023-02-06