Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket ingår i ett världsomspännande nätverk av depåbibliotek för FN-material som erbjuder alla gratis tillgång till FN:s dokument, rapporter, böcker och andra tryckta och elektroniska källor. Detta i enlighet med den demokratiska princip som Förenta Nationerna deklarerar, att information om dess verksamhet ska nå ut till alla medlemsländer.

Uppsala universitetsbibliotek är med sin samling Nordens största FN-bibliotek.

Foto: UN Photo/Andrea Brizzi

FN-samlingen i Dag Hammarskjöld och juridiska biblioteket

I bibliotekets FN-samling ingår en samling FN-dokument i tryckt form för perioden 1946-1992, samt tillgång till elektroniska och tryckta resurser för senare tid. Äldre publikationer i tryck från International Labour Organization (ILO) finns även representerade i biblioteket. Andra FN-publikationer ingår i bibliotekets övriga samlingar och kan sökas fram i Uppsala universitetsbiblioteks söktjänst.

DagDok, en guide till FN

FN:s centrala organisation består av sex huvudorgan och en mängd underorgan och fristående fackorgan. Tillsammans bildar de FN-systemet. FN har 193 medlemsländer och publicerar alla dokument på sex olika språk: Engelska, franska, ryska, spanska, kinesiska och arabiska. Inom FN-systemet räknar man med att det produceras ca 100 000 dokument varje år.

För att hitta alla de här dokumenten finns en guide eller vägledning till FN-dokumentationen, DagDok. Här får du även en översikt över FN-systemets uppbyggnad och organisation.

Mer information och resurser

DagDok. Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets guide till FN-dokument och -rapporter, fulltextmaterial på FN:s webbplatser, bakgrundsinformation om FN:s arbetsformer och verksamhetsområden, fördjupad informationssökning via index, specialdatabaser och ämnesportaler, samt titlar i bibliotekets samlingar.

Referensguiden. I Referensguiden hittar du information om hur du skriver referenser och citerar FN-dokument.

FN-arkivet (Ladda ned förteckning, pdf 3,4 MB.). FN-dokumentationen i tryckt form från startåret 1946 till 1992.

Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket. Läs mer om biblioteket, om dess historia och vad som händer där.

Senast uppdaterad: 2023-01-16