Västerländska medeltidshandskrifter

På Carolina Rediviva finns drygt 900 västerländska medeltida handskrifter. De är till större delen skrivna på latin och ofta utsmyckade med vackra illuminationer. Över hälften av dem härrör från Vadstena kloster, ett tjugotal från franciskankonventet i Stockholm och lika många från dominikankonventet i Sigtuna. Här finns också krigsbyten tagna under 1600-talet och senare donationer.

Sök och hitta

De flesta västerländska medeltidshandskrifterna ingår i den så kallade C-samlingen.
Katalog över C-samlingen: Andersson, Margarete, Hallberg, Håkan & Hedlund, Monika: Mittelalterliche Handschriften der Universitätsbibliothek Uppsala. Katalog über die C-Sammlung. 1-8. Uppsala, 1988-1995

En förteckning över fornisländska och fornnorska handskrifter upprättad 1892: 
Vilhelm Gödel: Katalog öfver Upsala universitets biblioteks fornisländska och fornnorska handskrifter. Upsala : Humanistiska vetenskapssamfundet i Upsala, 1892 (digital version åtkomlig genom Kungliga biblioteket).

Ett fåtal återfinns i andra samlingar. I B-samlingen finns till exempel svenska laghandskrifter och i De la Gardie-samlingen ingår bland annat Silverbibeln och Uppsala-Eddan.

En del av samlingarna är digitaliserade och går att se i Alvin - plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv. Vill du studera material som inte är digitaliserat än så är du välkommen att besöka oss och studera materialet på plats

Några kända medeltida handskrifter ur samlingarna

  • Johanette Ravenelles tidebok, eller liber horarum, är en rikt illuminerad bönebok utförd i Paris omkring år 1400 (Signum: C 517e)
  • Kejsarbibeln, även kallad Codex Caesareus, är ett latinskt evangeliarium framställt på uppdrag av Henrik III i klostret Echternach i Luxemburg, ca 1050 (Signum: C 93)
  • Magnus Erikssons landslag är en juridisk handskrift med illustrationer från ca 1430 [signum: B 68]
  • Silverbibeln, eller Codex argenteus, innehåller de fyra evangelierna i gotisk översättning. Handskriften är troligen framställd i Ravenna i början av 500-talet (Signum: DG 1)
  • Uppsala-Eddan är en isländsk handskrift från ca 1300 som innehåller Snorri Sturlusons Edda, även kallad den prosaiska Eddan. Det är en handbok i diktkonsten (Signum: DG 11)
  • Vadstenadiariet, eller Diarium Vastenense, är en samling notiser som skildrar livet i Vadstena kloster under perioden 1384-1545 (Signum: C 89)

Vi hjälper dig gärna med dina frågor och sökningar efter medeltida handskrifter.

Senast uppdaterad: 2023-05-09