Särskilda handskriftssamlingar

Några av våra handskriftssamlingar är uppkallade efter den person eller samlare som donerat dem. De kretsar ofta kring ett särskilt ämne, eller rör en viss typ av material, beroende på samlarens egna intressen.

En särskild samling kan också bestå av material som hör ihop därför att den relaterar till en viss person.

Exempel på särskilda handskriftssamlingar

 • De la Gardie-samlingen
  År 1669 donerade Magnus Gabriel De la Gardie 65 volymer rörande främst nordisk historia och äldre litteratur. Här ingår bland annat Silverbibeln och Snorri Sturlusons Edda, som även brukar kallas den prosaiska Eddan eller Uppsala-Eddan.
 • Gustavianska samlingen
  Gustav III:s efterlämnade papper, som innehåller hans manuskript, brev både till och från kungen, samt andra handlingar rörande Sveriges historia. Samlingen är till största delen spärrad för utlån på grund av bevarandeskäl.
 • Ihreska samlingen
  Ihreska samlingen består huvudsakligen av Johan Ihres egna papper och dokument, främst med historiskt och språkvetenskapligt innehåll, särskilt runologi. Även topografi och resor samt medicin. 
 • Linnésamlingen
  Ett tjugotal originalmanuskript av Carl von Linné, varav några är mycket tidiga, och drygt 200 brev av hans hand.
 • Nordinska samlingen
  Samlingen är uppkallad efter biskopen Carl Gustaf Nordin och innehåller originalhandlingar och avskrifter rörande svensk politisk historia, kyrkohistoria, juridik och lärdomshistoria.
 • Palmskiöldska samlingen
  Ca 500 volymer från 1600-talet och tidigt 1700-tal med anteckningar och avskrifter av främst politiska och topografiska dokument men även svensk biografi, samlade av arkivarien Elias Palmskiöld under 1700-talet. Samlingen innehåller också en mängd sällsynta tryck.
 • Wallers autografsamling
  Läkaren och samlaren Erik Wallers samling av ca 38 000 brev och andra originalmanuskript av naturvetare, läkare, filosofer, humanister, politiker och upptäcktsresande från hela världen, från medeltiden till 1950-talet. Samtliga dokument är skannade och direkt tillgängliga online.
 • Westinska samlingen
  Garvaråldermannen Jacob Westin donerade år 1877 sin samling rörande framför allt biografi, historia och topografi med tyngdpunkten på Stockholm.

Personalen i Specialläsesalen på Carolina Rediviva kan hjälpa dig med din sökning på plats. Ett tydligt ämne, en person eller en institution underlättar i sökningen.

En del av samlingarna är digitaliserade och går att se i Alvin - plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv. Vill du studera material som inte är digitaliserat än så är du välkommen att besöka oss och studera materialet på plats

Senast uppdaterad: 2022-11-14