Autografsamlingar

Autografsamlingarna kan innehålla allt från enstaka namnteckningar och klottriga lappar till långa brev eller diktmanuskript. Man kan till exempel hitta originalbrev skrivna av några av världshistoriens mest kända personer.

Samlingarna har antingen köpts in av biblioteket eller donerats av privata autografsamlare. 


 

Få tillgång till autografsamlingarna

Några av våra autografsamlingar:

 • Wallers autografsamling (även kallad Wallers handskriftssamling)
  Den innehåller ca 38 000 autografer från hela världen. Främst är det brev från läkare och naturvetare, men också framstående humanister, politiker, uppfinnare och upptäcktsresande är representerade. Som exempel kan nämnas Ampère, Pasteur, Linné, Tycho Brahe, Einstein, Kant, Newton, Darwin, Voltaire, Napoléon och James Cook. Samlingen sträcker sig tidsmässigt från medeltiden till 1950-talet. Samtliga dokument är skannade och tillgängliga i portalen Alvin.
 • Barthelsons autografsamling
  Innehåller huvudsakligen svenska autografer, från 1500-talet fram till sekelskiftet 1900.
 • Dörflers autografsamling
  En samling brev skrivna av botaniker som sträcker sig från 1600-talet fram till 1900-talet.
 • Gustafssons autografsamling (Y 6:1-48)
  Innehåller huvudsakligen svenska, men även utländska autografer, från 1500- till 1960-talet.
 • Sahlgrens autografsamling (Y 5:1-16)
  Innehåller huvudsakligen svenska autografer, från 1600- till 1900-talet.

Se även : Katalog över Y-samlingen Y-samlingen innehåller svenska och utländska autografer (egenhändiga handskrifter, stamböcker, almanacksanteckningar, numismatik, konsthistoria, musikhistoria)

Senast uppdaterad: 2022-07-21