Mer om dagstidningar på Carolinabiblioteket

Dagstidningar i tidskriftsläsesalen (TLS) på Carolinabiblioteket

 • Dagens Nyheter
 • Svenska Dagbladet
 • Upsala Nya Tidning
   
 • Frankfurter Allgemeine
 • Le Monde
 • Die Zeit

Utländska dagstidningar på mikrofilm

Följande utländska tidningar finns på mikrofilm och kan läsas i mikrofilmsrummet på Carolinabiblioteket:

 • Al Hayat (1950:juli - 1976:mars)
 • Hufvudstadsbladet (1864-)
 • Pravda (1953 - 1997:juni)
 • The Times (1989 - 2001)
 • Washington Post (1984, 1987 - 2000)

Senast uppdaterad: 2022-07-21