Dagstidningar

Vill du läsa dagens tidning, eller söker du artiklar i en äldre dagstidning?

Vi har databaser med dagstidningar i fulltexter, mikrofilmade dagstidningar och, ibland, även dagstidningar i original. Du kan söka direkt i fulltexter, eller hitta hänvisningar till artiklar via våra databaser.

Om tidningssamlingarna

Hitta tidningar och artiklar

Om tidningssamlingarna

Svenska dagstidningar

Många svenska dagstidningar är sökbara i fulltext i databasen Retriever Research (Mediearkivet). Tidningarna har olika startår men du kan komma ca 25 år bakåt för vissa titlar, ibland längre.

Databasen Svenska dagstidningar

I Kungliga bibliotekets databas Svenska dagstidningar hittar du alla svenska dagstidningar från 2014 och framåt. Det finns också en del dagstidningar som är digitaliserade i sin helhet från start. Artiklarna läggs in 2-3 månader efter att de publicerats. Artiklar som är äldre än 115 år kan du läsa var du vill, men nyare artiklar kräver särskild tillgång. På Carolina Rediviva, Ekonomikums bibliotek och Karin Boye-biblioteket finns tre datorer med full tillgång. De datorerna är bokningsbara vardagar 9.00 till 12.00. Utanför de tiderna kan du använda datorerna utan att boka. På Almedalsbiblioteket finns en dator med full tillgång i Forskarrummet (E39).

Boka dator på Carolinabiblioteket
Boka dator på Karin Boye-biblioteket
Boka dator på Ekonomikums bibliotek

Dagstidningar på mikrofilm

Alla svenska dagstidningar för perioden 1979-2013 är mikrofilmade. Många tidningar är filmade redan från startåret. Kungliga biblioteket ansvarade för mikrofilmningen av svenska dagstidningar. I deras förteckning över Mikrofilmade svenska dagstidningar framgår vilka filmer som finns hos oss.

Mikrofilmade dagstidningar kan läsas i mikrofilmsrummet på Carolina Rediviva. Rummet är öppet samma tider som övriga biblioteket och du behöver inte boka någon tid eller registrera dig i informationsdisken. Här hittar du framför allt mikrofilmade svenska dagstidningar. Även några utländska dagstidningar finns på mikrofilm, liksom vissa äldre svenska tidskrifter (Allers, Se, Tidevarvet, Vi m.fl.).

I mikrofilmsrummet finns också läsapparater med utskriftsfunktion.

Utländska dagstidningar i digital form

Pressreader - över 7000 tidningar från över 120 länder. Tidningarna ligger kvar i 3 månader. Innehållet motsvarar de tryckta utgåvorna. Läs mer om Pressreader

Factiva - nyhetsmaterial från 118 länder på 22 olika språk från bland annat dagstidningar och affärstidningar.

Vi erbjuder även tillgång till några äldre digitaliserade dagstidningar:

Tryckta dagstidningar

På de flesta av våra biblioteket finns en del svenska dagstidningar. De sparas vanligtvis bara en kort tid. Ett större urval svenska och utländska dagstidningar finns på Carolinabiblioteket. Där läggs dagens tidningar ut i Tidskriftsläsesalen (TLS). De svenska sparas en vecka och de utländska ca 1 månad.
Se vilka dagstidningar som finns i tidskriftsläsesalen på Carolinabiblioteket.

Äldre svenska dagstidningar i pappersformat finns på Carolina Rediviva till och med utgivningsåret 1850. Du beställer dem i Carolinabibliotekets informationsdisk och läser dem sen i Specialläsesalen. De äldre dagstidningarna kan sökas i en kortkatalog i Specialläsesalen. Efter 1851 finns de svenska dagstidningarna endast på mikrofilm.

Sök och hitta dagstidningar och artiklar

Förutom i de databaser som nämns ovan kan du även söka artiklar och dagstidningar på följande ställen:

Pressreader

Du som är student, forskare eller anställd vid Uppsala universitet kan använda Pressreader var som helst med hjälp av ditt användar-ID och lösenord A.

Du som inte har anknytning till Uppsala universitet är välkommen att använda Pressreader på biblioteket. Du kan antingen använda våra publika datorer eller din egen dator, telefon eller surfplatta. För att använda Pressreader på din egen enhet loggar du först in på nätverket UU-Guest. Om du vill kan du fortsätta att använda Pressreader i 72 timmar efter det att du besökt oss.

Pressreader på dator

 1. Gå till Pressreaders webbplats 
 2. Logga in med användar-ID och lösenord A

Pressreader på mobil eller surfplatta

 • Om du befinner dig inom universitetets nätverk kan du ladda ned Pressreader som app och få åtkomst direkt.
   
 • Om du befinner dig utanför universitetets nätverk när du laddar ned appen måste du först skapa ett konto på Pressreaders webbplats. I appen väljer du sedan att logga in med e-post och använder de uppgifter du valde när du skapade ditt konto.
   

Utförliga instruktioner på Pressreaders webbplats (endast engelska)

Pressreader FAQ

Pressreader
 • Över 7000 dagstidningar från över 120 länder och 60 språk.

 • 3 månaders arkiv

 • Samma innehåll som i de tryckta utgåvorna

 • Ladda ned och spara innehåll till din dator, telefon eller surfplatta.

Senast uppdaterad: 2022-11-01