Vykort

Universitetsbiblioteket har omfattande samlingar av vykort. Den största kategorin är vykort med motiv från olika orter och platser i Sverige.

I samlingen finns rikligt med vykort med historiska, kulturhistoriska och konsthistoriska motiv samt även utländsk topografi.

Vykortet definieras som ett postkort med en bildsida samt en sida för adress och meddelande. Dess föregångare, brevkortet, som enbart har plats för text, infördes i Sverige 1872. Det första kända vykortet kom 1882. Vid sekelskiftet 1900 tog produktionen av vykort fart.

Det nya tryckförfarandet med ljustryck bidrog bland annat till att fotografier kunde reproduceras med mycket gott resultat. Genom att reproducera aktuella händelser som kungabesök, invigningar, utställningar och även olyckor fungerade vykortet delvis som nyhetsspridare. Vykortsamlingen speglar därför såväl Sveriges historia och kulturhistoria som de topografiska förändringarna i städer och på landsbygden.

Samlingen av vykort har byggts upp av pliktleveranser och donationer.

Läs mer om bildsamlingarna

Senast uppdaterad: 2022-07-21