Teckningar

Vår teckningssamling innehåller ca 10 000 blad av svenska och ca 400 teckningar av utländska konstnärer. Tidsmässigt spänner samlingen över 500 år - från 1500-tal till 1990-tal.

Samlingen håller just nu på att digitaliseras, och allt fler teckningar finns därför fritt åtkomliga i digital form: Teckningar på Uppsala universitetsbibliotek.
Antikvariatshandlare Per Karlsson, Stockholm, har genom sin donation till Uppsala universitetsbibliotek bidragit till att göra digitaliseringen av denna samling möjlig.

Den svenska handteckningssamlingen (blyerts, akvarell, kol, tusch, lavering med mera) har ett mycket blandat innehåll med såväl kulturhistoriska och historiska scener som topografiska vyer och porträtt.

Kända konstnärer

I samlingen finns kända konstnärsnamn som Carl Gustaf Pilo, Johan Tobias Sergel, Carl Fredric von Breda, Louis Masreliez, Elias Martin, Carl Johan Fahlcrantz, Jean Eric Rehn och Carl Larsson för att bara nämna några. Bland de mer kända amatörerna finns Augustin och Carl August Ehrensvärd, Hjalmar Mörner, Carl Stefan Bennet, Carl Gustaf Löwenhielm, Fredrika Bremer och många andra.

Bland de utländska handteckningarna finns bl.a. blad av Bernini, Boucher, Callot, Poussin, Rafael, Rembrandt och Rubens - i vissa fall med ifrågasatt attribuering. 

Hur har teckningarna kommit till biblioteket?

De stora samlingarna av akvareller, laveringar, blyerts- och kolteckningar med mera har huvudsakligen kommit till biblioteket under 1800-talet genom ett flertal donationer.

Två av de mer betydande donationerna som utgör grundplåtarna i teckningssamlingen var generalmajor Carl Hårds och garvaråldermannen Jacob Westins. Hårds donation (1834), innehöll mer än 4 000 svenska handteckningar och knappt 500 utländska. Hur många Westins donation (1877) innehöll är svårt att säga, men de ingick i de 68 portföljer med “kartor, vyer och teckningar öfver Sverige” och 28 portföljer med porträtt över svenskar som tillsammans med annat kart- och bildmaterial förmodligen bidrog till att en särskild avdelning, "Kart- och planschavdelning", inrättades vid universitetsbiblioteket på tidigt 1900-tal.

Exempel på kända teckningar

Den mest berömda av våra teckningar är en liten och vid första anblicken oansenlig bild som brukar benämnas Hovfolk från Geldern eller Silverstiftsteckningen.

Ett annat exempel ur samlingarna är den så kallade Depositionsakten, en invigningsrit som studenterna under 1600-talet tvingades genomgå. I dagens språkbruk skulle deposition motsvara nollning.

Några exempel ur handteckningssamlingen finns i Carolina Redivivas utställningssal. Förutom Silverstiftsteckningen finns i utställningssalen också bland annat Fredrika Bremers skissbok från resan i Nya världen, vy över Bosporen av Carl Gustaf Löwenhielm, porträttskisser av Gustav III och en kostymteckning för ett riddarspel av Johan Tobias Sergel samt en akvarell av Karl-Erik Forsberg med symboler för Uppsala universitetsbibliotek.

Kataloger

De svenska handteckningarna är fram till och med förvärvsåret 1958 förtecknade i en tryckt katalog:

  • Davidsson, Åke, Katalog över svenska handteckningar i Uppsala universitetsbibliotek (Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis 12). Uppsala, 1958.

Den tryckta katalogen överförs kontinuerligt till Alvin - plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.

Senast uppdaterad: 2021-06-03