Gravyrer och litografier

Samlingarna innehåller blad från tryckarkonstens barndom fram till våra dagar och omfattar olika typer av motiv: genre, topografiska vyer, historiska scener och porträtt. Här finns exempel på gravyrkonstens alla tekniker från 1400-talets träsnitt till 1800-talets färglitografier.

I samlingen finns bidrag av både utländska mästare (till exempel Albrecht Dürer, Rembrandt, Andrea Mantegna, Claude Mellan, Jacques Callot, Antonio Tempesta) och svenska (Elias och Johan Fredrik Martin, Anders Zorn med flera).

 

Samlingarna av gravyrer och litografier har till största delen förvärvats under 1800-talet genom ett flertal donationer. Två av de mer betydande var generalmajor Carl Hårds (1834), med ca 6 000 gravyrer och litografier, och garvaråldermannen Jacob Westins (1877) där bland annat 28 portföljer med porträtt till största delen var grafiska blad. En tredje betydelsefull donation var de ca 20 000 gravyrer och litografier som följde med Carl Gustaf von Brinkmans stora bokdonation 1847.

Ett antal mycket intressanta litografier donerades till biblioteket på 1920-talet och är en representativ samling av affischer från den ryska revolutionen.  

Katalog över gravyrsamlingen och delar av den litografiska samlingen finns på Kart-och bildenheten.

Specialkatalog över Claude Mellans gravyrer

Ekholm, Gunnar - Catalogue des gravures de Claude Mellan. Prédécé de notices sur la collection de gravures de la bibliothèque. Uppsala 1913. (Les gravures célèbres de la Bibliothèque de l’Université Royale d’Upsala 1 = Arbeten utg. med understöd af Vilhelm Ekmans universitetsfond 16:1).

Läs mer om bildsamlingarna

Senast uppdaterad: 2021-06-03