Fotografier

Universitetsbiblioteket har stora samlingar av fotografiskt material från 1800-tal till nutid. Motiven är framför allt topografiska vyer och porträtt. Huvudparten av porträtten är från 1860-talet till 1930-talet, men både äldre och yngre bilder finns. Det finns en omfattande dokumentation av Uppsala stad och omgivningar från 1860-talet fram till ca 1950. I samlingarna finns även fotografier från andra orter i Sverige och i utlandet.

Delar av  fotografisamlingarna är tillgängliga genom Alvin - plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.

Negativsamlingar

Vi har också flera negativsamlingar efter kända uppsalafotografer. Det äldsta och kanske mest kända är arkivet efter den tyskfödde fotografen Henri Osti (eg. Heinrich Osti), som 1859-1914 hade sin ateljé i Uppsala. Samlingen omfattar ca 16 000 nummer och utgör en bildvärld av miljöer och människor med tyngdpunkt i det sena 1800-talets Uppsala. 

Ostis efterlämnade glasnegativ förvaltas av Upplandsmuseet och universitetsbiblioteket gemensamt. Museet bevarar den topografiska delen av samlingen, medan biblioteket ansvarar för porträtten från Ostis fotoateljé.

En annan viktig fotosamling är fotografen Per Kjelléns ca 30 000 glasnegativ, där den akademiska världen i Uppsala fram till ca 1940 är motivkretsen. Även Ateljé Hagbergs negativsamling är en stor porträttsamling från Uppsala och spänner över åren 1892-1960. Detsamma gäller Ellen Claesons (verksam 1904-1961) samling på ca 26 000 negativ.

1939 donerade fotografen Joel Andersson (f. 1885) en glasnegativsamling till universitetsbiblioteket. Den innehöll negativ från A. Larsson (verksam 1892-1924) och Alfred Dahlgren (verksam 1890-1908). Glasnegativen efter Alfred Dahlgrens fotografering av Uppsala åren 1901-02 och 1908 finns dock på Upplandsmuseet.

På 1980-talet donerades uppsalafotografen Gunnar Sundgrens (1901-1970) samlingar till Upplandsmuseet. Museet ansvarar för de topografiska negativen medan den omfattande negativsamlingen av porträtt är deponerad på universitetsbiblioteket. I Kart- och bildenhetens samlingar fanns sedan tidigare ett stort antal fotografiska porträtt, men också vyer från Uppsala och Uppland av Sundgren.

Läs mer om bildsamlingarna

Senast uppdaterad: 2022-07-21