Affischer och planscher

Bibliotekets stora samling av svenska affischer från 1800-talet till 1960-talet spänner över hela den svenska kulturhistorien och samhällsutvecklingen. 

Vi arbetar med att göra affischerna tillgängliga. Sökning kan tillsvidare endast göras utifrån tryckår och tryckort. När allt affischmaterial är uppordnat och sökbart kommer detta att bli ett komplement till affischsamlingen i Kungl. biblioteket i Stockholm.
 

Från och med 1970-talet har vi endast ett mindre urval av svenska affischer, bland annat information om viktigare händelser i tiden och affischer med personanknytning. För frågor om annat affischmaterial hänvisas till Kungliga biblioteket.

Vi har en samling av affischer från den ryska revolutionen. I övrigt finns inget utländskt affischmaterial i samlingarna.

Planscher

Begreppet plansch har använts som en samlande rubrik för olika typer av bilder oavsett teknik och kategori. Det används fortfarande som rubrik för de stora topografiska, historiska, kulturhistoriska och konsthistoriska bildsamlingarna i biblioteket. I runda tal finns 100 000 planscher inom dessa ämnen.

Skolplanscher

Ofta förknippas ordet plansch med bilder som använts inom skolans pedagogik. Vi har en representativ, om ej komplett, samling av 1900-talets svenska skol- och undervisningsplanscher. Delar av skolplanscherna har använts i undervisningen vid Seminariet för lärarutbildning i Uppsala.

Digitaliserade affischer

Vår samling av svenska cirkusaffischer från tiden 1830 till 1900 omfattar ca 600 affischer.

Senast uppdaterad: 2021-06-03