Tips för att söka i och spara ner äldre avhandlingar

Hur du gör sökningar i fulltext

Du når fulltexten antingen:

 • genom ordsökning i Google (här får du dock upp många andra dokument också),
 • via Libris som länkar till Diva,
 • eller i Diva, där du har fulltexten till höger i bilden. Klicka där för att välja bildfilerna, de är möjliga att göra fulltextsökningar i.

De digitaliserade avhandlingarna presenteras olika på skärmen beroende på vilken webbläsare du har. I vissa webbläsare får du en meny till vänster där du kan välja ”sök”. I andra webbläsare ställer du muspekaren på bildsidan och högerklickar, eller trycker Ctrl + F. Då kan du skriva in det ord du letar efter där. Tänk på att vissa ord stavas på ett annat sätt i äldre svenska än vad de gör idag.

 • Till exempel används ibland f istället för v: Afhandling, ondskorf, tidehvarf, häfder, afseende, lif, arf, tjufnad, prof, pröfning, beskrifning, statshvälfning
 • C /ch istället för K: Colik, academisk, cholera, chirurgi, colonial-välde, cardialgi, rhachitis, collaps, deduction, culture, schola, reduction, ångmachin, qväde
 • Ibland står ett h framför  v: Hvilken, öfversättning, svafvel, innehafva, hufvud,öfvervinna, sjöröfvarne
 • E istället för ä: Tjenstehjon, hjerna, arter (artär), lemna, menniska, jemföra, Westergötland, Helsingland, hjelp
 • Ph istället för f: philosophie, syphilis, amphibier
 • Ursprunglig stavning i lånord: Philosophie, troubadour, idee, ästetik (aestetik), praemiss, grundlinee (grundlinje) dysenterie, droguer
 • Dt istället för t: särskildt, landtdagarne
 • Th istället för t: method, theorie, mathematik, catholsk, östgötha
 • O stället för å: fogelarter

Andra vanliga ord och deras stavning: Penningar, åsigter, sammstälda, vigtigt, Upsala, jemnförelse, aderton, verberna (verben), wäxter, Bibelen.

Hur du söker i flera avhandlingar samtidigt

Med några få handgrepp kan du söka i fulltext i flera avhandlingar samtidigt. Det finns olika metoder: att klippa och klistra i Word och skapa sitt eget dokument själv eller att använda sig av något av de ”merge pdf”-program som finns gratis på nätet. Om du söker efter något väldigt speciellt ord kan du pröva att söka i Google direkt. Tänk då på stavningen.

Klippa och klistra i Word (eller annat ordbehandlingsprogram)

 • Ladda ner filerna på din egen dator
 • Markera texten och kopiera (Ctrl + C)
 • Öppna ett tomt word-dokument
 • Klistra in (Ctrl + V).

Då ser du den OCR-tolkade texten och även alla dess fel. Du kan även rätta den med hjälp av det digitaliserade exemplaret, så att du får en felfri text att söka i.

 • Gör om samma procedur med nästa avhandling, och klistra då in den efter den första i samma word-dokument.
 • När du klistrat in alla de kopierade avhandlingar kan du söka i alla samtidigt. Glöm inte att spara!

Använd ”merge pdf”- program

Det finns många ”merge pdf”- program gratis på nätet. Du hittar dem genom att söka i Google på "merge pdf". Med dessa kan du slå ihop flera pdf-filer till en och göra ordsökningar i flera avhandlingar samtidigt. Oftast måste du först ladda ner filerna på din egen dator.