Avhandlingar

På biblioteket finns nya och äldre akademiska avhandlingar från svenska universitet och högskolor samt från många lärosäten i världen.

Vill du köpa avhandlingar i Acta-serien, se Uppsala University Publications.

Moderna akademiska avhandlingar

Många moderna avhandlingar är tillgängliga i elektronisk form. Det gäller avhandlingar inom naturvetenskapliga ämnen som bygger på publicerade forskningsartiklar, så kallade sammanläggningsavhandlingar. Det gäller även många avhandlingar inom andra områden, men inte alla. Se Sök och hitta moderna avhandlingar.

Äldre akademiska avhandlingar

Universitetsbibliotekets samling av äldre akademiska avhandlingar utgivna i Sverige och Finland är i det närmaste komplett för åren 1600 till 1855. Andra benämningar är disputationsavhandlingar eller dissertationer.

Alla äldre avhandlingar från Uppsala universitet går att hitta i LIBRIS. En stor del av dessa finns dessutom tillgängliga i digital form som sökbara pdf-filer i DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet (se nedan). Även äldre avhandlingar från andra svenska universitet finns i LIBRIS, men långt ifrån alla. I de fall man inte hittar den äldre avhandling, eller dissertation, man söker får man därför gå vidare till Johan Hinric Lidéns tryckta förteckning över disputationer vid akademierna i Uppsala, Lund och Åbo samt vid gymnasier (gymnasialdisputationer) och prästmöten (prästmötesavhandlingar) t.o.m. år 1777. Förteckningen fortsätts i två förteckningar av Gabriel Marklin som täcker tiden fram till och med 1855. Se Sök och hitta äldre avhandlingar.

Svenska extra patriam-dissertationer, det vill säga akademiska avhandlingar skrivna av svenskar vid utländska universitet, räknas som svenska, men är inte medtagna i förteckningarna av Lidén och Marklin. Dessa tillsammans med övriga i utlandet utgivna dissertationer förtecknas i en intern arbetskatalog och beställs därför manuellt, gärna med källhänvisning.

Sök och hitta moderna avhandlingar

  • Biblioteks söktjänst - välj publikationstyp Avhandlingar för att söka avhandlingar som finns på Uppsala universitetsbibliotek.
  • LIBRIS "Utökad sökning" - klicka på "Materialtyp/materialtyper" och markera "Avhandlingar" för att söka avhandlingar på högskole- och universitetsbibliotek över hela landet.
  • DiVA - Digitala vetenskapliga arkivet - sök avhandlingar och andra publikationer från såväl Uppsala universitet som andra, mestadels svenska, universitet och högskolor. Många av dem finns i fulltext. Du kan begränsa sökningen till avhandlingar.
  • SwePub - samsökning av artiklar, konferensbidrag, avhandlingar etc. i svenska universitets och högskolors publiceringsdatabaser.  Använd SwePub för att få en översikt av vad som skrivits inom ditt forskningsområde.
  • Katalog-1962 - innehåller en del svenska och finska avhandlingar i Uppsala universitetsbibliotek tryckta 1855-1962. Avhandlingarna kan endast sökas på författarens namn.
  • OAIster - sök avhandlingar och andra publikationer som finns fritt tillgängliga i fulltext från många högskolor och universitet runtom i världen.
  • Dissertations & Theses (ProQuest) - sök referenser till avhandlingar från universitet runtom i världen, från 1980 med utförliga abstracts. Fulltext finns från 1997 och kan beställas online. De första 24 sidorna finns fritt tillgängliga. 

Sök och hitta äldre avhandlingar

Tryckta förteckningar

Lidéns och Marklins förteckningar över äldre dissertationer finns att läsa både på Carolinabiblioteket och i Specialläsesalarna. En del av förteckningarna finns tillgängliga i digital form:

Johan Hinric Lidén, Catalogus disputationum, in academiis et gymnasiis Sveciae, atque etiam, a Svecis, extra patriam habitarum, quotquot huc usque reperiri potuerunt. 1-5. Upsala 1778-1780.

Gabriel Marklin, Catalogus disputationum in academiis Scandinaviæ et Finlandiæ Lidenianus continuatus a Gabr. Marklin. D. 1-3. Uppsala, 1820.

Gabriel Marklin,. Catalogus disputationum in academiis Sveciae et Fenniae habitarum Lidenianus iterum continuatus, annis 1820-1855. Upsala 1856.

Observera Lidéns egna tillägg, “addenda”, till sin förteckning, till exempel för uppsaladelen å sidan 544, samt Marklins supplement till Lidéns förteckning:

Gabriel Marklin, Ad catalogum disputationum in academiis et gymnasiis Sveciæ Lidenianum supplementa addidit Gabr. Marklin. Uppsala, 1820.

Denna del ingår ofta som en del av den huvudsakliga förteckningen av 1820 men förekommer också som separat volym.

Pehr CederhamnCatalogus dissertationum, quæ ad illustrandas res Svecicas faciunt, præsertim in argumentis historicis, ecclesiasticis, juridicis, literariis, oeconomicis, physicis, & historia naturali. Stockholm 1765.

Rikliga handskrivna tillägg till både Lidéns och Marklins förteckningar finns i de exemplar som står i Specialläsesalens referensbibliotek.

Fördjupningslitteratur

Hedberg, Sten. I bokens namn : äldre bibliotekskataloger i Sverige : Aurivillius’ Catalogus Bibliothecae Regiae Universitatis Upsaliensis (1814) : Lidéns och Marklins Catalogus disputationum (1778, 1820, 1856) / företal och följdskrifter översatta och kommenterade av Sten Hedberg.  Uppsala 2002. (Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis. 38.)

Senast uppdaterad: 2023-01-27