Böcker som stulits från universitetsbiblioteket

Tyvärr har det förekommit stölder på universitetsbiblioteket genom åren. Den mest uppmärksammade är stölden av Silverbibeln 1995. De sidor som stals då lämnades tillbaka senare samma år. Under 80-talet stals ett antal böcker, och i april 2017 lämnades en polisanmälan in för att öka möjligheterna att få tillbaka dem.

Försvunna böcker som nu polisanmälts:

1.
Samlingsband:
Zeiller, Martin, Topographia Provinciarum Austriacarum..., Frankfurt a. M., 1649-56.
Zeiller, Martin, Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae ..., Frankfurt a. M., 1650.
Signum: Hist. Tyskl. Top. Österr. Fol. (tidigare T 177)
Troligen såld av F. Dörling 5/7 juni 1989, post 284, till en köpare i Italien.

2.
Samlingsband:
Zeiller, Martin, Topographia Bavariae..., [Frankfurt a. M.], 1644.
Zeiller, Martin, Topographia Alsatiae…, Frankfurt a. M., 1644.
Signum: Hist. Tyskl. Top. Bayern Fol. (tidigare T 175)
Troligen såld av F. Dörling 5/7 juni 1989, post 282, till en köpare i Tyskland.

3.
Anghiera, Pietro Martire d’, De orbe novo decades octo, Paris, 1587.
Signum: Hist. Amer. Allm. (tidigare Rr 581)
Troligen såld av F. Dörling 27/28 nov. 1989, post 392, till en köpare i Tyskland.

4.
Cortés, Hernán, Nova Maris Oceani Hyspania narratio, Nürnberg, 1524.
Signum: Hist. Amer. Allm. Fol. (tidigare T 164)
Troligen såld av F. Dörling 27/28 nov. 1989, post 388, till en köpare i Frankrike.

5.
Münster, Sebastian, Cosmographia, Basel, 1548.
Signum: Geogr. Allm. Fol. (tidigare T 64)
Troligen såld av F. Dörling 29/30 nov. 1993, post 30, till en köpare i Tyskland.

Upplysningar om de försvunna böckerna skickas till:

Maria Berggren, chef för Avdelningen för specialsamlingar
E-post: maria.berggren@ub.uu.se
Tel. 070-425 07 45

Uppsala universitetsbibliotek
Avdelningen för specialsamlingar
Box 510
751 20 Uppsala

Senast uppdaterad: 2023-03-24