Äldre tryck och specialsamlingar

Vid Uppsala universitetsbibliotek finns mycket rika samlingar av äldre tryck, också i ett internationellt perspektiv. Här finns ca 2500 inkunabler (böcker tryckta fram till år 1500), och ett omfattande bestånd av äldre svenska och utländska tryck med både svensk och utländsk proveniens.

Med äldre tryck avses här material tryckt alltifrån boktryckarkonstens födelse i mitten av 1400-talet, fram till och med 1850. 

Med specialsamling avses en samling böcker som hålls ihop av en särskild gemensam egenskap, såsom tidigare ägare (proveniens), ämne, tryckare, eller ursprung.

Vid mitten av 1800-talet övergick man dels från att trycka i handpress med lösa typer till maskinpress, dels övergick man från högkvalitativt papper av lump till det sämre men billigare pappret av trämassa. Tidsgränsen mellan äldre och modernt tryck är därför ganska naturlig, även om denna gräns för Sveriges del ligger något senare än för de ledande länderna på kontinenten.

Universitetsbibliotekets bestånd av äldre tryck har sedan grundandet av biblioteket på 1620-talet byggts upp genom donationer, inköp, krigsbyten (1600-talet), samt svenska pliktleveranser (i praktiken från mitten av 1700-talet, och framåt). Det omfattar olika typer av material, såsom böcker, tidskrifter, tidningar, broschyrer och annat småtryck. Tyvärr har en del böcker försvunnit genom tiderna.

Specialsamlingarna innehåller huvudsakligen äldre material, men flera samlingar kompletteras fortlöpande med nyutgivet tryck. Läs mer på sidan Verk och samlingar, där också kataloger och förteckningar för respektive samling redovisas.

Projekt

Förutom det kontinuerliga arbetet med att tillgängliggöra samlingarna av äldre tryck bedrivs vid Uppsala universitetsbibliotek för närvarande huvudsakligen två projekt som berör äldre tryck:

Sök och hitta äldre tryck

Allt mer av universitetsbibliotekets äldre trycksamlingar finns idag i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS och i bibliotekets söktjänst. Börja därför alltid dina sökningar genom någon av dessa två kataloger. Innan du gör en beställning, försäkra dig om att materialet inte redan finns i Alvin – plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.

  • LIBRIS
  • Bibliotekets söktjänst
  • Katalog -1962 Universitetsbibliotekets katalog över böcker och tidskrifter fram till och med år 1962. Delar av innehållet, men långt ifrån allt, finns också i LIBRIS.
  • Aurivillius Katalog över de böcker och tidskrifter som fanns i Uppsala universitetsbibliotek 1796. Katalogen står även framme i Carolina Redivivas specialläsesal. En stor del av materialet är infört i Katalog 1962, så börja sökningen där.
  • Inventariet Förteckning över böcker och tidskrifter enligt äldre inventarienummer (ämnesbeteckning och löpnummer) till och med 1796. Används tillsammans med Aurivillius katalog.
  • Biblioteca Walleriana Katalog över medicinsk och naturvetenskaplig litteratur (tryckt cirka 1490-tal - 1940-tal) ur Wallersamlingarna.
  • Personverser Katalog över verser till personer skrivna vid särskilda tillfällen, såsom exempelvis dop, bröllop och begravningar, fram till och med 1959.
  • Predikningar Katalog över Uppsala universitetsbiblioteks samling av predikningar.
  • Svensk biografi Katalog över personalier, såsom likpredikningar, hyllningsverser och mindre biografier över svenska privatpersoner och kungligheter. 
  • Förteckning över Uppsala universitetsbiblioteks utländska dissertationssamling (-1799) Lista över äldre utländska dissertationer i Uppsala universitetsbiblioteks samlingar. 

OBS! Katalogerna ovan täcker än så länge inte hela beståndet av äldre tryck på Uppsala universitetsbibliotek. Kontakta Fråga biblioteket om du behöver hjälp med sökningar i handskriftssamlingarna.

Senast uppdaterad: 2022-12-02