Böcker och e-böcker

De flesta av våra böcker (tryckta och elektroniska) går att hitta i bibliotekets söktjänst. Om boken är tryckt innan 1962 kan du behöva söka i bibliotekets äldre kataloger. Söker du material som är tryckt till och med år 1850, se även Äldre tryck.

Studenter och forskare vid Uppsala universitet kan beställa böcker och artiklar som inte finns i våra samlingar via fjärrlån.

Böcker i en bokhylla och en flik med texten "E-BOK I den värld vi drömmer om : utopin i Elin Wägners trettiotalsromaner"

Äldre tryck

Till äldre tryck räknas böcker, tidskrifter, tidningar, småtryck och broschyrer tryckta till och med år 1850. Några exempel på kataloger över äldre tryck:

 • Katalog 1962 - Våra böcker och tidskrifter fram till och med år 1962. Delar av innehållet finns också i Bibliotekets söktjänst.
 • Aurivillius - De böcker och tidskrifter som fanns i Uppsala universitetsbibliotek 1796. En stor del av materialet finns också i Katalog 1962, så börja sökningen där.
 • Inventariet - Förteckning över böcker och tidskrifter enligt äldre inventarienummer (ämnesbeteckning och löpnummer) till och med 1796. Används tillsammans med Aurivillius katalog.
 • Biblioteca Walleriana - Medicinsk och naturvetenskaplig litteratur (tryckt cirka 1490-tal - 1940-tal) ur Wallersamlingarna.

Läs mer om äldre tryck och hur du hittar dem

Tidskrifter

Biblioteket prenumererar på tidskrifter från hela världen, både digitala och tryckta. 

 • Bibliotekets söktjänst - Här hittar du en stor del av tidskrifterna.
 • Katalog 1962 - Våra tryckta böcker och tidskrifter fram till och med år 1962. Delar av innehållet finns också i Bibliotekets söktjänst. 
 • Aurivillius (Pehr Fabian Aurivillius, Catalogus Bibliothecae Regiae Academiae Upsaliensis) - Katalog över de böcker och tidskrifter som fanns i Uppsala universitetsbibliotek 1796. En stor del av materialet är infört i Katalog 1962, så börja sökningen där.
 • Inventariet - Förteckning över böcker och tidskrifter enligt äldre inventarienummer (ämnesbeteckning och löpnummer) till och med 1796. Används enbart tillsammans med Aurivillius katalog.

Se alla våra tidskrifter

Läs mer om tidskrifter

Dagstidningar

Vi har databaser med dagstidningar i fulltexter, mikrofilmade dagstidningar och, ibland, även dagstidningar i original. Du kan söka direkt i fulltexter, eller hitta hänvisningar till artiklar via våra databaser.

 • Retriever Research (Mediearkivet) - svenska dagstidningar sökbara i fulltext.
 • PressReader - dagstidningar från hela världen i fulltext.
 • Factiva - nyhetsmaterial från 118 länder på 22 olika språk, från dagstidningar och branschtidningar och andra källor.
 • Svenska dagstidningar - Kungliga bibliotekets söktjänst för svenska dagstidningar. Allt material är sökbart i fulltext. Artiklar som är äldre än 115 år går att se i sin helhet oavsett var man befinner sig. Nyare material kan läsas vid särskilda datorer.

Läs mer om dagstidningar

Handskrifter

Handskriftssamlingarna innehåller både medeltida handskrifter och historiska dokument samt arkiv och hela brevsamlingar efter moderna författare och kulturpersonligheter. Några exempel på handskriftskataloger:

Läs mer om handskriftssamlingarna och hur du hittar dem

Musikalier

Musiksamlingarna består av både tryckta och handskrivna noter från 1200-talet och framåt. Några exempel på musikkataloger:

Läs mer om musiksamlingarna och hur du hittar dem

Senast uppdaterad: 2023-06-15