Adam Helms Lecture

Adam Helms Lecture

Föreläsningen hålls av en framstående person inom den internationella bok- och förlagsbranschen och arrangeras i samarbete med Svenska Förläggareföreningen.

Elly Griffiths ger årets Adam Helms-föreläsning: Murder is unique

Årets Adam Helms-föreläsare är den brittiska författaren Domenica de Rosa, mest känd under sitt författarnamn Elly Griffiths. Hennes deckarserie om rättsarkeologen Ruth Galloway har nått stora framgångar världen över, inklusive i Sverige.

För sitt författarskap har Griffiths mottagit Mary Higgins Clark Award och CWA Dagger in the Library Award. Griffiths har en bakgrund i förlagsvärlden och arbetade innan debuten som barnboksredaktör på HarperCollins.

Föreläsningen hålls på engelska.
21 september 2022, 18-19
Universitetshuset i Uppsala, Universitetsaulan, Biskopsgatan 3
Anmälan krävs, anmäl senast 16/9: invitation@ub.uu.se

Se lista över tidigare Adam Helms Lectures 

Vem var Adam Helms?

Porträtt av Adam Helms i kostym och röd basker

Förläggaren Adam Helms var en nytänkare inom marknadsföring i bokbranschen och pionjär inom internationell samproduktion mellan förlag.

Adam Helms föddes i Danmark 1904 och arbetade där inom bokhandeln. 1939 gifte han sig med svenskan Greta Nilsson, som var verksam inom förlagsbranschen, och flyttade till Stockholm. Där fick han genom Greta anställning på Bonniers bokaffär för importerade böcker. Paret hjälpte till att revolutionera det svenska bokklubbssystemet genom Bokklubben Svalan under början på 1940-talet. När Bonnierkoncernen skapade Bonnierkoncernen 1944 fick Helms leda förlaget Forum. Förlaget skulle främst ge ut nyeditioner av klassiker, men Helms köpte också in ny litteratur, vilket blev en stor succé, mycket tack vare Helms moderna marknadsföring. År 1971 slutade Helms på Forum och startade förlaget Trevi tillsammans med kollegan Solveig Nellinge. Trevi gjorde sig känt för att främst ge ut kvinnliga författare. 

Vid sin död 1980 lämnade han till Svenska Förläggareföreningen en omfattande samling böcker om bokmarknad, bokförlag och bokhandel. Denna är idag donerad till Uppsala universitetsbibliotek: Adam Helms bokbranschhistoriska samling.

Läs mer om Adam Helms och Adam Helms Lectures:
Always on the hunt: Adam Helms Lecture 20 år, Stockholm: Universitetsbiblioteket, 2013.

Tidigare Adam Helms Lecture

Vissa av tidigare föreläsningar är utgivna i tryckt form i Adam Helms' Lecture Series, och är också tillgängliga som PDF i DiVA.

2020
Per I. Gedin - De två kulturerna

2019
Kjell Westö - Från Tipp-Ex till iCloud eller Mina trettio år mellan elitismens Skylla och kommersialismens Karybdis

2016
Mary Jay - African publishing in a globalised world

2015 
Elena Evgrafova - Three phenomena of book publishing — today and tomorrow

2014
Claire Squires - The Red Pen, the Publisher and the University

2013
Mark Coker - The future of book publishing

2012
Anneli Høier - Den litterära agenten då och nu

2011
John B. Thompson - Merchants of Culture. The Publishing Business in the Twenty-First Century

2010
Thomas Steinfeld - De griniga, de gråtfärdiga och de glada. Om kritiken i ett samhälle där alla är kritiska

2009
Alberto Manguel - The End of Reading

2008
Emilia Lodigiani - The importance of being earnest and the tricky privilege of publishing Scandinavian literature in Italy

2007
A. S. Byatt - Ghosts and Documents. The relation between history, biography and fiction

2006
Martha Woodmansee - Publishers, Privateers, Pirates. 18th Century German Book Piracy Revisited

2005
Jamie Byng - Nonconformity: How to Survive as an Independent Publisher

2004
Michael Krüger - Giants and Dwarfs. Notes at the End of Reading

2003
Eva Bonnier - Börs och Katedral - sex generationer Bonniers

2002
Suzanne Brøgger - Forfatter-forlægger

2001
Michael Joyce - A web of caring: The book as it was to us

2000
Tim Waterstone - Bookselling and the Digital World

1999
John Sutherland - Puzzles, Enigmas and Mysteries in the English Novel. Real Approaches to Fictional Universes

1998
Peter Mayer - Traditional Values in the Age of the Marketplace Triumphant. Publishing Today in a Global World

1997
P. D. James - Murder and Mystery. The Craft of the Detective Story

1996
Janice Radway - Books and Reading in the Age of Mass Production

1995
Hans Hertel - 500.000 £ er priesen: Bogen i mediesymbiosens tid

1994
Robert Darnton - Censorship in Comparative Perspective: France, 1789 - Germany, 1989

Senast uppdaterad: 2022-09-27