The Leufsta Collections

The Leufsta Collections at Uppsala University Library consist of books, manuscripts, sheet music and engravings from Lövstabruk Manor in northern Uppland. For security reasons all valuable works are kept in Uppsala University Library.

The Leufsta Collections were collected by the De Geer family in the 18th and 19th centuries. The Leufsta Library consists of around 10 000 books within several subject areas. Approximately 25% is within the natural sciences. The Leufsta Sheet Music Collection contains prints and manuscripts from the mid-18th century. The majority of the sheet music comes from the Netherlands. As for the Manuscript Collection, it contains mostly the entomologist Charles De Geer's own works and drafts, but also very precious manuscripts by Linnaeus and Olof Rudbeck (both the elder and the younger). A collection of engravings is also part of the library, comprising approximately 2 000 sheets with portraits and genre motifs from French, English and Italian engravers, collected both by Charles the entomologist and Charles the politician. Plenty of archival material is extant that concerns the book collection, such as old catalogues, bibliographical notes and invoices from book dealers.

Catalogues

Book catalogues:

Manuscript catalogue:

Music sheet catalogues:

 • Dunning, Albert, Die De Geer'schen Musikalien in Leufsta, Svensk tidskrift för musikforskning; 48 (1966), s. 187-210.
 • The sheet music is also listed in Alvin: Sheet music in the Leufsta Collection

Engravings catalogue:

Literature

 • Alsemgeest, Alex. "Dutch connections in Swedish collections". In: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, 23. - Nijmegen : Uitgeverij Vantilt & Leiden : Nederlandse boekhistorische Vereniging, 2016. P. 33-52.
 • Alsemgeest, Alex. "The Library of Leufstabruk: an Eighteenth Century portal of cultural transfer between Sweden and the Dutch republic". In: Quærendo, 49. - Leiden : Brill, 2019. P. 332-367.
 • Anfält, Tomas. "Baronen och 1700-talets informationssamhälle". In: Biblioteken, kulturen och den sociala intelligensen / editor: Lars Höglund. - Borås : Valfrid i samarbete med Forskningsrådsnämnden (FRN), 1995. - (Skrifter från Valfrid; 5). P. 330-339.
 • Anfält, Tomas. "Buying books by mail order: a Swedish customer and Dutch booksellers in the eighteenth century". In: The bookshop of the world : the role of the Low Countries in the book-trade, 1473-1941. London, 1999. P. 263-276.
 • Anfält, Tomas. "Charles De Geer och medicinen". In: Nordisk medicinhistorisk årsbok. - Stockholm : Medicinhistoriska museet,  1988. P. 75-84.
 • Anfält, Tomas. "Från nytta till nöje : ett svenskt herrgårdsbibliotek". In: Solen och  Nordstjärnan: Frankrike och Sverige på 1700-talet. Nationalmusei utställningskatalog; 568. Published in cooperation with Bokförlaget Bra Böcker, Höganäs 1993. P. 252-261.
 • Backman, Helena. "Blad mellan bladen: Om böckers materialitet och pressade växter i Leufstabiblioteket. In: Uppsala universitetsbibliotek 1621-2021. Uppsala, 2021. P. 253-259.
 • Ehrensvärd, Ulla. "Leufsta bruks fideikommissbibliotek". In: Biblis : årsbok utgiven av Föreningen för bokhantverk, 1968. P. 123-170.
 • Glimskär, Monika. "Historiska notskatter i Leufstasamlingen". In: Tidig musik, 2021:4. P. 16-18.
 • Glimskär, Monika & Backman, Helena. "'Livres de Musique' in the Leufsta Library : Traces of Transnational Movement in Sheet Music and their Bindings". In: Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis, 2021:1. P. 41-61.
 • Hamberg, Erik. "Entomologisk litteratur hos Charles De Geer". In: Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2015. P. 71-102.
 • Hamberg, Erik. "Illustrationer och kopparplåtar till Charles De Geers Mémoires." In: Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2016. P. 39-52.
 • Lindberg, Sten G. "Filigran och rocaille : kring tre bokband på Leufsta bruk". In: Uppland : årsbok för medlemmarna i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund, 1981. P. 31-41.
 • Ljungholm, Ann-Charlotte (ed.). Lövstabruk : ej sin like i hela riket. Lövstabruk, Stiftelsen Leufsta, 2011.
 • Selling, Gösta. "De tre herrgårdarna på Leufsta". In: Uppland : årsbok för medlemmarna i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund, 1988. P. 41-78.
 • Sjökvist, Peter. "Biblioteket vid Leufstabruk". In: Biblis 96 (Vintern 2021/22). P. 38–49.
 • Sjöberg, Peter. "The Library of Leufstabruk". In: Mémoires du livre, vol. 13:1 (2022). P. 1–29.
 • Tottie, Thomas. När Leufstabiblioteket räddades till Sverige. Leufsta Vänner, 2000.
 • Tottie, Thomas. Ädle och höglärde H. Archiater : om Charles De Geer och hans brevväxling med Carl von Linné. Uppsala, 2007. 
Last modified: 2023-01-16