Bibliotekskataloger A till Ö

Läs mer om bibliotekets samlingar och hur du hittar i dem.

 • Alvin. Plattform för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitaliserade samlingar, men också en katalog över material som ännu inte digitaliserats. I Alvin hittar du författararkiv och andra personarkiv, reklamaffischer, porträtt, brev, skissböcker och mycket annat. Antalet poster växer ständigt.
 • Aurivillius och Inventariet Aurivillius (Pehr Fabian Aurivillius, Catalogus Bibliothecae Regiae Academiae Upsaliensis) är en katalog över de böcker och tidskrifter som fanns i Uppsala universitetsbibliotek 1796. En stor del av materialet är infört i Katalog -1962, så det är bäst att börja sökningen där. Inventariet är en hyllista över böcker och tidskrifter enligt äldre inventarienummer (ämnesbeteckning och löpnummer) till och med 1796. Aurivillius katalog hänvisar till denna lista.
 • Bibliotekets söktjänst söker du i från sökrutan på bibliotekets startsida. Här finner du största delen av bibliotekets tryckta och elektroniska böcker och tidskrifter. Undantaget är vissa äldre publikationer, tryckta före cirka 1975, som man måste söka efter i bibliotekets äldre kataloger, se nedan.
 • Bibliotekskatalog - Almedalsbiblioteket GotlandAlmedalsbiblioteket är ett kombinerat folk- och universitetsbibliotek, för att kunna låna behöver du ha ett lånekort på Campus Gotland.
 • Bibliotheca Walleriana. Katalog över medicinsk och naturvetenskaplig litteratur (tryckt cirka 1490-tal - 1940-tal) ur Wallersamlingarna.
 • Bruno. Bibliotekets digitala brevdatabas. Med hänvisning till dataskyddsförordningen (GDPR) är den inte tillgänglig online, men kan konsulteras i specialläsesalarna.
 • DISA är både katalog och lånehanteringssystem. Där kan du logga in för att se dina aktuella lån och reservationer samt söka bland bibliotekets tryckta böcker och tidskrifter.
 • DiVA. Sök bland Uppsala universitets publikationer, till exempel uppsatser och avhandlingar.
 • Dübendatabasen. Katalog över Dübensamlingen, som består av vokal- och instrumentalmusik från 1600- och tidigt 1700-tal, främst i handskrift. En stor del av noterna är skannade och direkt tillgängliga i databasen.
 • Handskriftsindex. Ingång till och orienteringshjälp i bibliotekets olika handskriftskataloger.
 • Katalog -1962. Katalog över böcker och tidskrifter i universitetsbiblioteket förd fram till och med år 1962. Delar av innehållet, men långt ifrån allt, finns också i Uppsala universitetsbiblioteks söksystem.

 • Katalog 1963. (finns ej digitalt) Kortkatalog för tryckt material, inkommet till biblioteket mellan 1963 och 1975. Katalogen finns att söka i på Carolinabiblioteket. Delar av innehållet finns också i Uppsala universitetsbibliotekets söksystem.
 • Katalog över musiktryck -1970. Katalog över tryckta noter förvärvade av universitetsbiblioteket fram till 1970.
 • LIBRIS. Gemensam katalog för svenska universitets- och högskolebibliotek.
 • Musikkatalog 1970-1980. Katalog över tryckta och handskrivna noter förvärvade av universitetsbiblioteket fram till och med 1980.
 • Personverser. Katalog över över verser till personer skrivna vid särskilda tillfällen, såsom exempelvis dop, bröllop och begravningar, fram till och med 1959.
 • Predikningar. Katalog över Uppsala universitetsbiblioteks samling av predikningar.
 • ProBok. Databas för dokumentation av bokband och provenienser i äldre tryck (fram till 1870). Databasen är under uppbyggnad och innehåller för närvarande material från Uppsala och Lund universitetsbibliotek. I databasen finns uppgifter om bokbandens utformning, material, dekor samt ägarmärkning.
 • Wallerkatalogen. Katalog över dr Erik Wallers handskriftssamling, en vetenskapshistoriskt viktig autografsamling med material från medeltiden till 1950-talet. Den är numera överförd till Alvin-portalen


Fler kataloger på plats i Carolina Rediviva

Stora delar av bibliotekets äldre samlingar är sökbara i kataloger som ännu inte är digitalt tillgängliga och därför bara kan användas på plats i biblioteket. Hittar du inte det du söker i någon av de digitala katalogerna, vänd dig till någon av våra informationsdiskar eller Fråga biblioteket.

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9–18.