Bibliotekskataloger A till Ö

Läs mer om våra samlingar och hur du hittar i dem.

 • Alvin. Plattform för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitaliserade samlingar, men också en katalog över material som ännu inte digitaliserats. I Alvin hittar du författararkiv och andra personarkiv, reklamaffischer, porträtt, brev, skissböcker och mycket annat. Antalet poster växer ständigt.
   
 • Aurivillius och Inventariet Aurivillius (Pehr Fabian Aurivillius, Catalogus Bibliothecae Regiae Academiae Upsaliensis) är en katalog över de böcker och tidskrifter som fanns i Uppsala universitetsbibliotek 1796. En stor del av materialet är infört i Katalog -1962, så det är bäst att börja sökningen där. Inventariet är en hyllista över böcker och tidskrifter enligt äldre inventarienummer (ämnesbeteckning och löpnummer) till och med 1796. Aurivillius katalog hänvisar till denna lista.
   
 • Bibliotekets söktjänst söker du i från sökrutan på bibliotekets startsida. Här finner du största delen av våra tryckta och elektroniska böcker och tidskrifter. Undantaget är vissa äldre publikationer, tryckta före cirka 1975, som man måste söka efter i våra äldre kataloger, se nedan.
   
 • Bibliotekskatalog - Almedalsbiblioteket Gotland. Almedalsbiblioteket är ett kombinerat folk- och universitetsbibliotek, för att kunna låna behöver du ha ett lånekort på Campus Gotland.
   
 • Bibliotheca Walleriana. Katalog över medicinsk och naturvetenskaplig litteratur (tryckt cirka 1490-tal - 1940-tal) ur Wallersamlingarna.
   
 • Bruno. Bibliotekets digitala brevdatabas. Med hänvisning till dataskyddsförordningen (GDPR) är den inte tillgänglig online, men kan konsulteras i specialläsesalarna.
   
 • DiVA. Sök bland Uppsala universitets publikationer, till exempel uppsatser och avhandlingar.
   
 • Dübendatabasen. Katalog över Dübensamlingen, som består av vokal- och instrumentalmusik från 1600- och tidigt 1700-tal, främst i handskrift. En stor del av noterna är skannade och direkt tillgängliga i databasen.
   
 • Handskriftsindex. Ingång till och orienteringshjälp i bibliotekets olika handskriftskataloger.
   
 • Katalog -1962. Katalog över böcker och tidskrifter förd fram till och med år 1962. Delar av innehållet, men långt ifrån allt, finns också i bibliotekets söktjänst​.
   
 • Katalog över musiktryck -1970. Katalog över tryckta noter fram till 1970.
   
 • LIBRIS Nationell söktjänst med information om titlar på svenska bibliotek.
   
 • Musikkatalog 1970-1980. Katalog över tryckta och handskrivna noter fram till och med 1980.
   
 • Personverser. Katalog över verser till personer skrivna vid särskilda tillfällen, såsom exempelvis dop, bröllop och begravningar, fram till och med 1959.
   
 • Predikningar. Katalog över vår samling av predikningar.
   
 • Svensk biografi Katalog över personalier, såsom likpredikningar, hyllningsverser och mindre biografier över svenska privatpersoner och kungligheter. 
   
 • Wallerkatalogen. Katalog över dr Erik Wallers handskriftssamling, en vetenskapshistoriskt viktig autografsamling med material från medeltiden till 1950-talet.


Fler kataloger på plats i Carolina Rediviva

Stora delar av våra äldre samlingar är sökbara i kataloger som ännu inte är digitalt tillgängliga och därför bara kan användas på plats i biblioteket. Hittar du inte det du söker i någon av de digitala katalogerna, vänd dig till någon av våra informationsdiskar eller Fråga biblioteket.

Senast uppdaterad: 2023-05-09