Stöd till studenter med läsnedsättning

Studenter som har någon form av läsnedsättning har rätt att låna anpassad kurslitteratur. Legimus, via MTM, erbjuder talböcker, e-textböcker och punktskriftsböcker. Du behöver inte visa intyg men läs gärna på Legimus webbplats om vem som får låna.

Mer stöd från universitetet

Studenter på Campus Gotland får hjälp via almedalsbiblioteket@ub.uu.se 

Flytt av Legimus-konto

Har du redan ett konto i Legimus som är utfärdat på ett annat bibliotek? Ansök om att byta bibliotek genom att mejla till fraga.biblioteket@ub.uu.se. Ange personnummer i mailet.

Du får gärna boka en tid så berättar vi mer.

Beställ inläsning av kurslitteratur

Saknas din kurslitteratur i Legimus? Då kan vi hjälpa dig att beställa ny inläsning från MTM. Det tar ca 12 veckor att läsa in en bok så var ute i god tid.

För att beställa inläsning av kurslitteratur ska du

 • ha en läsnedsättning
 • ha ett Legimuskonto
 • och vara antagen till en kurs eller ett program på Uppsala universitet.

Obs! Du kan bara beställa obligatorisk kurslitteratur, och det går inte att beställa enstaka kapitel.

Beställ inläsning

Lässtudio och studieverktyg

Blåsenhusbiblioteket finns en lässtudion för studenter med läsnedsättning som kan bokas för ensamstudier. Lässtudion är bokningsbar under informationsdiskens öppettider.

Boka lässtudion

I lässtudion finns scanner och en dator med programmen nedan. Som student kan du även ladda ner dessa program till din egen dator. Biblioteket har kurstillfällen där vi visar programmen.

Talsyntesprogram

 • TorTalk - program som omvandlar e-böcker, låsta PDF-filer och text på inskannade bilder till tal både på svenska och engelska. Programmet är speciellt utvecklat för personer med dyslexi och läs och skrivsvårigheter. 
  Ladda ned TorTalk till din dator

Rättstavningsprogram

 • StavaRex - avancerat rättstavningsprogram som rättar grava stavfel, lättförväxlade ord samt enklare grammatikfel på svenska i de vanligaste  ordbehandlingsprogrammen, som t.ex. MS Word. Går att kombinera med talsyntesprogram.
   
 • SpellRight - avancerat rättstavningsprogram för personer med svenska som modersmål, som skriver på engelska som sitt andraspråk. Programmet rättar grava stavfel, lättförväxlade ord samt enklare grammatikfel på engelska i de vanligaste ordbehandlingsprogrammen, som t.ex. MS Word. I programmet finns även en engelsk svensk/svensk engelsk ordbok. Går att kombinera med talsyntesprogram.
  Ladda ned StavaRex eller SpellRight till din dator

Läsprogram

 • TextView – läsprogram för synskadade för att läsa e-textböcker. TextView finns endast för PC. I TextView finns inget talstöd. Om du vill ha texten uppläst måste det finnas en talsyntes installerad på din dator. Förstoringsprogram eller punktskriftsskärm är andra hjälpmedel som du kan använda tillsammans med TextView. 
  Ladda ned TextView till din dator 
   
 • EasyReader – läsprogram för att läsa talböcker från Legimus i din dator. Med EasyReader kan du logga in med ditt Legimus-konto, söka efter, ladda ned och läsa dina talböcker. Du kan se texten på skärmen samtidigt som den läses upp, men bara i de böcker som har text. Talsyntesen som följer med EasyReader kan även spela upp textinnehållet i Microsoft Word-filer (.docx) och textfiler (.txt). Den kan även användas till att läsa upp text som kopierats till Windows klippbord. Läs mer om det i hjälpfilen som följer med programmet.
  Ladda ned EasyReader till din dator

Senast uppdaterad: 2022-09-12