Stöd till studenter med läsnedsättning

Studenter som har någon form av läsnedsättning har rätt att låna anpassad kurslitteratur. Legimus, via MTM erbjuder talböcker, e-textböcker och punktskriftsböcker. Du behöver inte visa intyg men läs gärna här för att säkerställa att du har rätt till Legimus.

För studenter på Campus Gotland
Mer stöd från universitetet

Film om bibliotekets stöd till dig som studerar med en läsnedsättning:

Att studera med talböcker - film från Myndigheten för tillgängliga medier:

Flytt av Legimus-konto

Har du redan ett konto i Legimus som är utfärdat på ett annat bibliotek? Ansök om att byta bibliotek till Uppsala universitetsbibliotek genom att mejla till fraga.biblioteket@ub.uu.se.

Du får gärna boka en tid så berättar vi mer.

Beställ inläsning av kurslitteratur

Saknas din kurslitteratur i Legimus? Då kan vi hjälpa dig att beställa ny inläsning från MTM.
Det tar 6-8 veckor att läsa in en bok så var ute i god tid.

För att beställa kurslitteratur ska du:

 • ha en läsnedsättning
 • ha ett Legimuskonto
 • läsa en kurs eller ett program på UU

Obs! Du kan endast beställa inläsning av obligatorisk kurslitteratur på en utbildning du är antagen till. Det ska också vara hela böcker, inte delar.

Beställ inläsning

Lässtudio och studieverktyg

Blåsenhusbiblioteket finns en lässtudio för studenter med läsnedsättning som kan bokas för ensamstudier. Lässtudio kan bokas varje dag under bibliotekets öppettider.

Boka lässtudion

I lässtudion finns scanner och en dator med följande program:
Som student kan du även ladda ner dessa program till din egen dator.

Talsyntesprogram

 • TorTalk - program som omvandlar e-böcker, låsta PDF filer och text på inskannade bilder till tal både på svenska och engelska. Programmet är speciellt utvecklat för personer med dyslexi och läs och skrivsvårigheter. 
  Ladda ned TorTalk till din dator

Rättstavningsprogram

 • StavaRex - avancerat rättstavningsprogram som rättar grava stavfel, lättförväxlade ord samt enklare grammatikfel på svenska i de vanligaste  ordbehandlingsprogrammen , som t.ex. MS Word. Går att kombinera med talsyntesprogram.
   
 • SpellRight - avancerat rättstavningsprogram för personer med svenska som modersmål, som skriver på engelska som sitt andraspråk. Programmet rättar grava stavfel, lättförväxlade ord samt enklare grammatikfel på engelska i de vanligaste ordbehandlingsprogrammen, som t.ex. MS Word. I programmet finns även en engelsk svensk/svensk engelsk ordbok. Går att kombinera med talsyntesprogram.
  Ladda ned StavaRex eller SpellRight din dator

Läsprogram

 • TextView – läsprogram för synskadade för att läsa e-textböcker. Textview finns endast för PC. I Textview finns inget talstöd. Om du vill ha texten uppläst måste det finnas en talsyntes installerad på din dator. Förstoringsprogram eller punktskriftsskärm är andra hjälpmedel som du kan använda tillsammans med TextView. 
  Ladda ned TextView till din dator 
   
 • EasyReader – läsprogram för att läsa talböcker från Legimus i din dator. Med EasyReader kan du logga in med ditt Legimus-konto, söka efter, ladda ned och läsa dina talböcker. Du kan se texten på skärmen samtidigt som den läses upp, men bara i de böcker som har text. Talsyntesen som följer med EasyReader kan även spela upp textinnehållet i Microsoft Word-filer (.docx) och textfiler (.txt ). Den kan även användas till att läsa upp text som kopierats till Windows klippbord. Läs mer om det i hjälpfilen som följer med programmet.
  Ladda ned EasyReader till din dator

Senast uppdaterad: 2021-08-25