Stöd till studenter med läsnedsättning

Studenter som har någon form av läsnedsättning har rätt att låna anpassad kurslitteratur. Legimus, via MTM, erbjuder talböcker, e-textböcker och punktskriftsböcker. Du behöver inte visa intyg men läs gärna på Legimus webbplats om vem som får låna.

Mer stöd från universitetet

Studenter på Campus Gotland får hjälp via almedalsbiblioteket@ub.uu.se 

Boka tid för registrering och introduktion i Legimus

Du som har rätt att använda Legimus kan boka en tid för registrering och introduktion.
Du kan boka tid antingen i liten grupp eller enskilt. Vi erbjuder handledning online via Zoom. Du kommer att behöva visa ID-handling under registreringen.

Hittar du ingen ledig tid kan du mejla till fraga.biblioteket@ub.uu.se så hjälper vi dig. Ange om du föredrar en tid i grupp eller enskilt.

Boka tid

Flytt av Legimus-konto

Har du redan ett konto i Legimus som är utfärdat på ett annat bibliotek? Ansök om att byta bibliotek genom att mejla till fraga.biblioteket@ub.uu.se. Ange personnummer i mailet.

Du får gärna boka en tid så berättar vi mer.

Beställ inläsning av kurslitteratur

Saknas din kurslitteratur i Legimus? Då kan vi hjälpa dig att beställa ny inläsning från MTM. Det tar ca 12 veckor att läsa in en bok så var ute i god tid.

För att beställa inläsning av kurslitteratur ska du

  • ha en läsnedsättning
  • ha ett Legimuskonto
  • och vara antagen till en kurs eller ett program på Uppsala universitet.

Obs! Du kan bara beställa obligatorisk kurslitteratur, och det går inte att beställa enstaka kapitel.

Beställ inläsning

Lässtudio, studieverktyg och program

Blåsenhusbiblioteket finns en lässtudio för studenter med läsnedsättning som kan bokas för ensamstudier. Lässtudion är bokningsbar under informationsdiskens öppettider.

Boka lässtudion

I lässtudion finns en scanner för uppläsning av text på papper och en dator med programmen nedan. Som student kan du också ladda ned programmen till din egen dator. Biblioteket har kurstillfällen där vi visar programmen.

Programvara

Talsyntes och rättstavning

Universitetet ger tillgång till TorTalk, Stava Rex och SpellRight.

Läsprogram

MTM ger tillgång till läsprogrammen Easyreader för talböcker och Textview för E-text. Mer information om programmen finns på Legimus webbplats. Där kan du också ladda ned programmen.

Senast uppdaterad: 2023-02-01