Kort om lån

 • Alla som fyllt 18 år kan få ett lånekort.
 • Du är ansvarig för alla lån som görs på ditt lånekort.
 • Du är skyldig att meddela biblioteket adressändring och ändring av e-postadress.
 • Förlorar du ditt lånekort kostar det 50 kr att få ett nytt.

Låna och lämna tillbaka

 • "Hemlån, garanterad lånetid 30 dagar" betyder att du är garanterad att ha boken i 30 dagar, men kan fortsätta ha boken längre om ingen ställer sig i kö.
 • Kurslitteratur finns som referensexemplar, 7-dagars lån, och på vissa ämnesbibliotek som 1-dags lån.
 • Läsesalslån och referenslitteratur får endast användas inom biblioteket.
 • Du kan återlämna böcker på valfritt ämnesbibliotek oavsett var du lånat den.

Förnya dina lån

 • Förnya lån kan du göra genom att logga in i Mina lån.
 • Du kan förnya dina lån 10 gånger.
 • Du kan inte förnya böcker som det är kö på.

Beställa fram eller köa på böcker

 • Böcker som redan är utlånade beställer du för avhämtning på valfritt ämnesbibliotek.
 • Genom att logga in i Mina lån ser du din plats i kön och när beställt material finns för avhämtning.
 • Böcker som inte är utlånade och placerade i öppna samlingar hämtar du direkt på hyllan på det bibliotek där boken finns.
 • Böcker som inte är utlånade och placerade i magasin beställer du fram för avhämtning på det bibliotek där boken finns. Räkna med att det kan ta en till två arbetsdagar innan materialet finns för avhämtning.
 • Forskare och universitets- och regionanställda kan även beställa tillgängliga böcker ur öppna samlingar från ett ämnesbibliotek till ett annat. Räkna med att det tar minst en arbetsdag innan materialet finns för avhämtning. 

Försenade böcker och krav

 • Du är skyldig att själv hålla reda på dina lån och återlämna i tid. Du ser lånetider och om du har krav på böcker i Mina lån.

 • Som en service skickar biblioteket påminnelser och andra meddelanden (i första hand via e-post). Vi kan tyvärr inte ha kontroll över att meddelanden verkligen når dig som låntagare (på grund av spamfilter, säkerhetsuppdateringar, adressbyte, postgång etc.). Vi vill understryka att du alltid är skyldig att återlämna/låna om i tid oavsett om du fått något meddelande från oss eller inte.

 • Du får betala en hanteringskostnad på 250 kronor per bok om du inte återlämnar eller förnyar dina lån när lånetiden gått ut.
  Betalning kan ske via bibliotekets plusgiro 18 35 32-1. Ange ditt namn och bokens streckkod eller titel. Det är också möjligt att betala direkt på våra bibliotek. Du är välkommen att betala med betalkort eller Swish i alla våra informationsdiskar. På Carolina Rediviva och på Almedalsbiblioteket kan du även betala med kontanter. Kontakta Fråga biblioteket för mer information.

Ersättning av förlorat material

 • Du är skyldig att ersätta kostnaden för material du har förlorat. Kostnaden är minst 600 kr (schablonkostnad), men om inköpspriset är högre än 600 kr betalar du det materialet kostar att köpa in på nytt, plus 250 kr i hanteringskostnad.
 • Hanteringskostnaden på 250 kr ska alltid betalas, även om du har hittat och kunnat lämna tillbaka materialet
 • Betalning kan ske via bibliotekets plusgiro 18 35 32-1. Ange ditt namn och bokens streckkod eller titel. Det är också möjligt att betala direkt på våra bibliotek. Ämnesbiblioteken har olika betalningsmöjligheter, kontakta Fråga biblioteket för mer information.

Mer om regler för användning av Uppsala universitetsbibliotek

Senast uppdaterad: 2022-07-21