​Riktlinjer för filmning, fotografering och ljudupptagning i bibliotekets lokaler

Universitetsbiblioteket värnar alltid i första hand uppdraget att vara arbets- och studiemiljö för studenter och forskare.

Vi gör vårt bästa för att möjliggöra filmning/fotografering/ljudupptagning för att tillgängliggöra bibliotekets samlingar och för att sprida universitetets forskning genom till exempel filmning/fotografering vid intervjuer med forskare.

Att upplåta universitetsbibliotekets lokaler till film/fotouppdrag görs i mån av tid. Under vissa delar av året, till exempel under sommaren, runt helgdagar eller perioder då trycket på biblioteket är högt, är den möjligheten begränsad.

Villkor 

  • Filmning/fotografering i Uppsala universitetsbiblioteks lokaler kräver tillstånd.

  • Ingen filmning/fotografering i läsesalar eller öppna utrymmen under öppettider som kan störa studenter och forskare.

  • Vi godkänner inte filmning i kommersiellt syfte.

  • Filmning/fotografering i ytor bakom skalskydd kräver en eller flera ledsagare ur personalen och sker i den mån biblioteket har möjlighet.

  • Stora delar av våra samlingar skyddas av upphovsrätt. Det innebär att det inte är tillåtet att fotografera eller filma och sprida material utan rättighetshavarens samtycke. Skriftlig överenskommelse krävs med rättighetshavaren före fotografering/filmning och ombesörjs av den som vill filma/fotografera. Vi tar inte ansvar för hur fotografier och filmer används.

  • Vår personal hanterar allt material som tillhör biblioteket och bedömer om det som ska filmas är i tillräckligt gott skick att det inte tar skada av hanteringen vid fotografering eller inspelning.

  • Vid publicering och andra former av tillgängliggörande ska det framgå att bilder eller film visar objekt från Uppsala universitetsbibliotek, eller är filmade i universitetsbibliotekets lokaler.

Kontakt

Förfrågningar om fotografering och filmning i våra lokaler ställs minst två veckor i förväg via formuläret nedan.
Frågor besvaras av:
Fråga biblioteket, fraga.biblioteket@ub.uu.se tel. 018-471 39 00.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

(obligatoriskt) = Obligatoriska fält

Senast uppdaterad: 2023-05-22