​Riktlinjer för filmning, fotografering och ljudupptagning i bibliotekets lokaler

Vi gör vårt bästa för att möjliggöra filmning/fotografering/ljudupptagning för att tillgängliggöra bibliotekets samlingar och för att sprida universitetets forskning genom till exempel filmning/fotografering vid intervjuer med forskare. 
Filmning i Uppsala universitets lokaler kräver tillstånd. Inför filmning måste personal och besökare informeras skriftligt i god tid och alla har rätt att säga nej till att vara med på foton och film.

Villkor 

  • Ingen filmning/fotografering i öppna utrymmen under öppettider som kan störa studenter och forskare.
  • Ingen filmning/fotografering är tillåten i läsesalar under öppettider.
  • Filmning/fotografering i ytor bakom skalskydd kräver en ledsagare ur personalen, hela tiden.
  • Stora delar av våra samlingar skyddas av upphovsrätt. Det innebär att det inte är tillåtet att fotografera eller filma och sprida material utan rättighetshavarens samtycke. Skriftlig överenskommelse krävs med rättighetshavaren före fotografering/filmning och ombesörjs av den som vill filma/fotografera. Vi tar inte ansvar för hur fotografier och filmer används.
  • Vår personal hanterar allt material som tillhör biblioteket och bedömer om det som ska filmas är i tillräckligt gott skick att det inte tar skada av hanteringen vid fotografering eller inspelning.
  • Ett avtal som omfattar villkor och eventuella övriga överenskommelser skapas efter att ansökan om tillstånd har skickats in och undertecknas innan fotografering/filmning äger rum.
  • Vid publicering och andra former av tillgängliggörande ska det framgå att bilder eller film visar objekt från Uppsala universitetsbibliotek, eller är filmade i universitetsbibliotekets lokaler.
  • Vi godkänner inte filmning i kommersiellt syfte.
     

Kontakt

Förfrågningar om fotografering och filmning i våra lokaler ställs minst två veckor i förväg via formuläret nedan.
Frågor besvaras av:
Fråga biblioteket, fraga.biblioteket@ub.uu.se tel. 018-471 39 00.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

(obligatoriskt) = Obligatoriska fält

Senast uppdaterad: 2022-07-21