Vad får du fotografera?

När du fotograferar av material med egen kamera eller mobiltelefon gäller särskilda regler. Du får fotografera följande material:

  • Litteratur i referensbiblioteken
  • Material i mikrofilmsläsesalen
  • Material som du beställer fram på hem- eller läsesalslån, eller som finns i våra öppna samlingar
  • Material som du beställer fram till Specialläsesalen där upphovsrätten har löpt ut eller med upphovsrättsinnehavarens tillstånd
  • Övrigt material som är beställt till Specialläsesalen efter överenskommelse med personal.

Regler vid egen fotografering

  • Hantera alltid materialet varsamt. Fotografering får bara ske om materialet inte kan ta skada.
  • Du ansvarar alltid själv för hur dina bilder används och att inga överträdelser av upphovsrätten sker.
  • Fotografering måste ske på sådant sätt att det inte stör andra besökare. Att fotografera med blixt är inte tillåtet.
  • Fotografering som kräver stativ får endast ske på särskilt anvisad plats.
  • Särskilda regler kan gälla för material som lånas ut i Specialläsesalen.

Villkor för publicering

Om du vill publicera något ur bibliotekets samlingar rekommenderar vi att du använder våra professionellt framtagna digitala kopior. Om det avbildade verket är upphovsrättsskyddat behöver du skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Uppsala universitetsbibliotek hävdar ingen upphovsrätt till de kopior som biblioteket framställer men vi vill att du nämner Uppsala universitetsbibliotek i bildtext eller i bildförteckning.

Källhänvisning till material som publiceras, i tryck eller elektroniskt, kan anges enligt följande: Upphovsperson: (upphovspersonens namn), originalet tillhör Uppsala universitetsbibliotek, (signum eller placering).

Senast uppdaterad: 2022-09-21