För dig med läsnedsättning

Studenter som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, en rörelse- eller synnedsättning har rätt att låna anpassad kurslitteratur som talbok, e-textbok, punktskriftsbok eller bok med förstorad text. 

För studenter på Campus Gotland.

Film om bibliotekets stöd till dig som studerar med en läsnedsättning:

Att studera med talböcker - film från Myndigheten för tillgängliga medier

Kurslitteratur som talböcker

Om din kurslitteratur inte redan finns inläst så hjälper vi dig att göra en beställning. Du beställer via detta formulär. Det tar 6-8 veckor att läsa in en bok med syntetiskt tal. Inläsning med mänskligt tal tar 2-3 månader, så var ute i god tid.

Du kan lyssna på talböckerna i en mp3-spelare, på dator, eller i en app för smartphones och surfplattor.

Lässtudio

Blåsenhusbiblioteket finns en lässtudio som du, som är student på Uppsala universitet är välkommen att boka för ensamstudier.

Kontakta Fråga biblioteket om du vill boka en introduktion.

I lässtudion finns en dator med olika hjälpmedel:

  • TorTalk – ett program för talsyntes som passar bra för vetenskapliga texter. Går även att ladda ned själv
  • SpellRight – stavningshjälp på engelska i Word och Google docs. Går även att ladda ned själv
  • StavaRex – stavningshjälp på svenska i Word och Google docs.
  • TextView – ett program för att kunna läsa MTM:s e-textformat.
  • ClaroReadPlus – ett läsprogram med svensk och engelsk talsyntes och ordprediktion.

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9–18.