För dig med läsnedsättning

Studenter som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, en rörelse- eller synnedsättning har rätt att låna anpassad kurslitteratur som talbok, e-textbok, punktskriftsbok eller bok med förstorad text.

Börja med att registrera dig hos någon av våra kontaktpersoner.


Film om bibliotekets stöd till dig som studerar med en läsnedsättning:

Att studera med talböcker - film från Myndigheten för tillgängliga medier

Kurslitteratur som talböcker

Bibliotekets kontaktpersoner hjälper dig med inloggning så att du kan ladda ned talböcker från katalogen Legimus.

Om din kurslitteratur inte redan finns inläst så hjälper kontaktpersonerna dig att göra en beställning. Det tar 6-8 veckor att läsa in en bok med syntetiskt tal. Inläsning med mänskligt tal tar 2-3 månader, så var ute i god tid.

Du kan lyssna på talböckerna i en mp3-spelare, på dator, eller i en app för smartphones och surfplattor.

Lässtudio

Blåsenhusbiblioteket finns en särskild lässtudio dit du är välkommen.

Kontakta lasstudio@ub.uu.se om du vill boka en introduktion.

I lässtudion finns en dator med olika hjälpmedel:

  • ClaroReadPlus – ett läsprogram med svensk och engelsk talsyntes och ordprediktion.
  • SpellRight – stavningshjälp på engelska i Word.
  • StavaRex – stavningshjälp på svenska i Word.
  • TextView – ett program för att kunna läsa MTM:s e-textformat.
  • TorTalk - ett program för talsyntes som passar bra för vetenskapliga texter.