Beställ fjärrlån och artikelkopior

Böcker och artiklar som inte finns på Uppsala universitetsbibliotek kan beställas från andra bibliotek. Detta gäller för studenter, forskare och anställda vid Uppsala universitet eller Region Uppsala. 

Vad kan jag beställa?

 • Du kan beställa tryckta böcker som inte finns på Uppsala universitetsbibliotek. Du kan alltså inte fjärrlåna en bok som är utlånad, bara finns att läsa på plats i biblioteket, eller bara finns som e-bok.
   
 • Det går inte att fjärrlåna e-böcker. 

 • Du kan inte beställa en hel tidskrift, men däremot papperskopior av enstaka artiklar.

Beställ böcker och artikelkopior

Beställ böcker

Böcker söks fram och beställs i Libris. Om boken inte går att hitta i Libris kan du göra en manuell beställning via formulär. För att göra en beställning måste du ha ett konto i Libris (se nedan).

Sök och beställ böcker i Libris

Beställ artikelkopior

För att göra en beställning måste du ha ett konto i Libris (se nedan). Har du hittat referensen till artikeln i en av bibliotekets databaser kan du även göra beställningen direkt via länk i databasen. Kopian hämtar du sen på biblioteket.

Beställ artiklar

Skapa konto i Libris

Förutom att vara registrerad som låntagare hos oss behöver du ett konto i Libris. När du skapar ditt konto väljer du på vilket av våra bibliotek du vill hämta dina beställningar.

Skapa konto i Libris

Hur lång tid tar det?

Böcker från Sverige har en leveranstid på ungefär två veckor. Böcker från utländska bibliotek tar längre tid. Kopior av artiklar levereras ofta snabbare än böcker.
 

Lån och avhämtning

 • Du får ett mail från Libris när boken kommit.
 • På några av våra biblioteket kan du bara hämta ut boken under de tider biblioteket är bemannat. Det gäller på Karin Boye-biblioteket, Blåsenhusbiblioteket Ekonomikums bibliotek samt Dag Hammarskjöld och juridiska biblioteket.
 • Lånetiden kan variera. Det är det utlånande biblioteket som bestämmer lånetiden.
   

Behöver jag betala för fjärrlån?

Böcker

 • I första hand beställer vi från nordiska bibliotek. Dessa beställningar är gratis.
 • Finns inte boken inom Norden tillkommer en kostnad. Vi kontaktar i så fall dig och frågar om du vill beställa boken ändå.
   

Artikelkopior

 • För studenter kostar en artikelkopia 80 kronor eller mer (se nedan). Du betalar när du hämtar artikeln på biblioteket.
 • Forskare och anställda på Uppsala universitet eller Region Uppsala behöver inte betala för kopior.

Prislista

Material

Pris forskare/anställda

Pris studenter
Böcker inom Norden

Ingen avgift

Ingen avgift
Böcker från bibliotek utanför Norden (per bok)

200 kronor

200 kronor

Artikelkopior

Ingen avgift Från 80 kronor
Senast uppdaterad: 2023-03-02